Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

Filter:

afbeelding bij nieuwsbericht

27 juni 2005

CDA Statenfractie

Begroting 2006 wordt opnieuw bekeken

Gedeputeerde Staten gaat de begroting voor 2006 opnieuw bekijken en komt met een voorstel voor een s...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

27 juni 2005

CDA Statenfractie

Algemene Beschouwingen

Aan het begin van de Statenvergadering op 27 juni gaven alle partijen in een algemene beschouwing aa...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

23 juni 2005

CDA Statenfractie

Akkoord met nieuw provinciehuis, maar streven naar lagere kosten

De CDA Statenfractie Fryslân heeft tijdens de statenvergadering op 22 juni ingestemd met de bouwplan...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

12 juni 2005

CDA Fryslân

Schiften

Mijn vorige bijdrage eindigde ik met een wat ik toen noemde een nieuw werkwoord 'goedmensen'. Nu is ...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

12 juni 2005

CDA Statenfractie

Exclusieve dienstauto's

De Staten hebben de bevoegdheid voor de aanschaf van materieel, waaronder dienstauto's, overgedragen...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

12 juni 2005

CDA Statenfractie

Duurzaamheid: het CDA werkt aan de toekomst

Tijdens de partijraad is er een werkgroep bijeenkomst geweest over duurzaamheid. De inleiders waren ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

11 juni 2005

CDA Statenfractie

Geen bezuinigingen zonder beleid

De Provinciale Staten van Fryslan zijn op dit moment druk bezig met de Kadernota Begroting 2006. De ...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

1 juni 2005

CDA Statenfractie

Parkmanagement heeft meer nodig dan vrijwilligers

Hoe gaat het met het parkmanagement in Fryslân? Met die vraag in het achterhoofd organiseerde de CDA...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

1 juni 2005

CDA Statenfractie

Vergrijzing vraagt om meer middelen voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moeten er ook bij toenemende vergri...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

1 juni 2005

CDA Statenfractie

Voorontwerp Streekplan: om de kwaliteit fan de romte

In april 2005 is het Voorontwerp Streekplan 2006 gepubliceerd. Een plan waarin het draait om de ruim...

Lees verder