Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

Filter:

afbeelding bij nieuwsbericht

12 juni 2005

CDA Statenfractie

Exclusieve dienstauto's

De Staten hebben de bevoegdheid voor de aanschaf van materieel, waaronder dienstauto's, overgedragen...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

12 juni 2005

CDA Statenfractie

Duurzaamheid: het CDA werkt aan de toekomst

Tijdens de partijraad is er een werkgroep bijeenkomst geweest over duurzaamheid. De inleiders waren ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

11 juni 2005

CDA Statenfractie

Geen bezuinigingen zonder beleid

De Provinciale Staten van Fryslan zijn op dit moment druk bezig met de Kadernota Begroting 2006. De ...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

1 juni 2005

CDA Statenfractie

Parkmanagement heeft meer nodig dan vrijwilligers

Hoe gaat het met het parkmanagement in Fryslân? Met die vraag in het achterhoofd organiseerde de CDA...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

1 juni 2005

CDA Statenfractie

Vergrijzing vraagt om meer middelen voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moeten er ook bij toenemende vergri...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

1 juni 2005

CDA Statenfractie

Voorontwerp Streekplan: om de kwaliteit fan de romte

In april 2005 is het Voorontwerp Streekplan 2006 gepubliceerd. Een plan waarin het draait om de ruim...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

1 juni 2005

CDA Statenfractie

Zuiderzeelijn wel of niet?

De Zuiderzeelijn lijkt heel ver weg voor Fryslân. Na de Tweede Kamerfracties van de SP, LPF en D66, ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

30 mei 2005

CDA Statenfractie

Staten eisen helderheid over snijden in cultuur

De fracties van de coalitiepartijen CDA, PvdA en VVD in de provinciale staten willen meer informatie...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

28 mei 2005

CDAV

Netwerkbijeenkomst CDAV

Op 4 april 2005 is de netwerkbijeenkomst N.W. Friesland gehouden. Tijdens deze bijeenkomst bleek dat...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

1 mei 2005

CDAV

Nieuwsbrief CDAV 2005-2006

Diverse nieuwsberichten van het CDAV....

Lees verder