Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

Filter:

afbeelding bij nieuwsbericht

29 juni 2017

CDA Statenfractie

Werk aan de winkel bij bewegwijzering

De laatste jaren is hard gewerkt aan de verbetering van de weginfrastructuur in Fryslan. Met alle ve...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

28 juni 2017

CDA Statenfractie

Inzet CDA voor Kadernota in 1 minuut

Johan Tjalsma vertelt in 1 minuut waar het CDA zich voor heeft ingezet bij de Kadernota (extra proje...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

28 juni 2017

CDA Statenfractie

CDA zet de mienskip centraal in Kadernota 2018

Het CDA heeft tijdens de PS vergadering over de tussenbalans en de kadernota duidelijke keuzes gemaa...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

28 juni 2017

CDA Statenfractie

Bushalte Garyp Waldwei verdient betere busbediening

De dorpen Garijp, Oudega, Earnewoude en Warten maken alle vier gebruik van de bushalte in Garyp. De ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

23 juni 2017

Gedeputeerde Poepjes

‘Focus op de weg’ campagne van start in Sneek

Dat je geen twee dingen tegelijk kunt doen, werd vrijdagmiddag in Sneek duidelijk. Gedeputeerde Siet...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

22 juni 2017

CDJA

Uitnodiging zeiluitje CDJA

Bij deze willen wij alle CDJA'ers uitnodigen voor onze jaarlijkse traditie: het zeiluitje! Uiter...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

21 juni 2017

CDA Statenfractie

CDA vindt veiligheid en mienskip belangrijk bij besluit Skieding

Het CDA ziet graag dat de aanpak van de Skieding zich veel meer richt op verkeersveiligheid en wat m...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

21 juni 2017

CDA Statenfractie

CDA steunt coöperatieve model voor ontwikkeling duurzame landbouw

Het CDA is blij met de heldere beleidsbrief duurzame landbouw die een duidelijk keuze maak voor de p...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

21 juni 2017

CDA Statenfractie

Stap naar circulaire economie moet samen met de mienskip

Er gebeurt al heel veel in Fryslân op circulair gebied. Het CDA juicht het daarom toe dat de Provinc...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

21 juni 2017

CDA Statenfractie

Legacy LF2018 doorslaggevend voor CDA

“Hoe geven wij Fryslân door?” is één van de centrale vragen die de C...

Lees verder
dossier symbool