Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

Filter:

afbeelding bij nieuwsbericht

2 juli 2015

CDA Statenfractie

Presentatie Uitvoeringsagenda 2015-2019

Op 15 mei jl. is het coalitieakkoord ‘Mei elkenien, foar elkenien’ van de provincie...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

29 juni 2015

Gedeputeerde De Rouwe

De Rouwe vraagt Gerrit de Jong advies over universiteit Leeuwarden

Per 1 mei jl. is de Rijksuniversiteit Groningen gestart met de 'opbouw' van de Campus Fryslân in Lee...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

26 juni 2015

CDA Statenfractie

CDA Fryslân stelt vragen over SDE-subsidie

In de Leeuwarder wijk Westeinde wordt het project zonnepark Westeinde aangelegd. Voor dit soort proj...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

25 juni 2015

Gedeputeerde De Rouwe

De Rouwe: "Friese vernieuwing zorgt voor meer werkgelegenheid"

Vijftien innovatieve projecten, die zorgen voor verduurzaming en werkgelegenheid in Fryslân kunnen v...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

24 juni 2015

CDA Statenfractie

CDA Fryslân: "Het moet afgelopen zijn met de ganzenproblematiek"

Op woensdag 24 juni heeft Fernande Teernstra tijdens de Provinciale Statenvergadering duidelijk uitg...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

24 juni 2015

CDA Statenfractie

CDA Fryslân gaat voor verkeersveiligheid én goede verbindingen in Hurdegaryp

In de Provinciale Statenvergadering van 24 juni heeft CDA-Statenlid Wendy Zuidema-Haans mondeli...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

24 juni 2015

CDA Statenfractie

CDA Fryslân vraagt aandacht voor dorpshuizen in Fryslân

Op woensdag 24 juni is tijdens de provinciale Statenvergadering door Hans Visser van de CDA-fractie ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

22 juni 2015

Gedeputeerde Poepjes

Sietske Poepjes stimuleert leerlingen om voor Fries te kiezen

Het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kan gebruik maken van de vernieuwde subsidie...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

22 juni 2015

CDA Statenfractie

De week van José

Wat een boeiende tijd heb ik achter de rug! Verkiezingen, afscheid van de Gemeenteraad van Franekera...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

16 juni 2015

CDA Statenfractie

CDA stelt vragen over nieuwe kansen voor bioraffinage in Fryslân

CDA stelt vragen over nieuwe kansen voor bioraffinage in Fryslân. In Fryslân liggen goede kansen om ...

Lees verder
dossier symbool