Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
26 januari 2017
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie - PS vergadering 25 januari

 
 
In de Statenvergadering van januari stond naast twee grote projecten, de vorming van een mobiliteitscentrale in Noordoost Fryslân centraal. We namen afscheid van Marieke Vellinga als Statenlid voor D66 en we verwelkomden Ursi Frehner als nieuw Statenlid voor D66. Marieke is fractievoorzitter geworden van D66 in Sudwest Fryslân. Van provinciale oppositie naar lokale coalitie, met CDA.
 
Wendy Zuidema-Haans stelde vragen over de aansluiting van de openingstijden van de bruggen bij Lemmer in de N359. Sietske Poepjes gaf als gedeputeerde aan dat een nieuw videosysteem tussen de bruggen ervoor zorgt dat de brugbediening beter op elkaar kan worden afgestemd.
 
De twee grote projecten waren de evaluatie van het Friese Merenproject en de aanleg van breedband, glasvezel in Fryslân. Het CDA is helder over het Friese Merenproject. Wij zijn vóór evaluatie, maar niet met behulp van bureaus die gaan uitzoeken hoe de situatie zou zijn als dit project er niet was geweest. Wij willen als Staten de Friese samenleving vragen wat men eraan gehad heeft, hoe het werkte en wat er beter kon. Op die wijze evalueren we wat de investering van 450 miljoen in 15 jaar heeft opgeleverd en wat de leerpunten zijn.
 
Breedband/glasvezel is een thema wat we Statenbreed willen aanleggen in Fryslân. De hobbels en hindernissen zijn groot in dit dossier. De juridische complexiteit, de macht van de markt en Europese wetgeving zijn grote hobbels. Het college laat zich hier niet door uit het veld slaan en is opnieuw met een plan gekomen hoe dan wel. Namelijk een lening verstrekken aan een partij die dit gaat aanleggen, waarbij die partij zelf ook een deel van de financiering moet regelen. Dit voorstel is met een ruime meerderheid aangenomen.
 
We sloten af met een debat over mensen in nood. GroenLinks had een debat aangevraagd om middels een motie de Friese Staten op te roepen om ons uit te spreken over de vluchtelingen in nood in Griekenland. Vele vluchtelingen bivakkeren in erbarmelijke omstandigheden met op dit moment extreme kou. Dit is een onmenselijke situatie, daar zijn we het met z’n allen snel over eens. Als fractie hebben wij de motie gesteund. Hoewel wij geen formele positie hebben in de dossier kunnen wij ons wel vinden in de oproep aan de regering.
 
Johan Tjalsma
Fractievoorzitter CDA Statenfractie
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

Investeringen rondweg Lemmer twijfelachtig als brugbediening niet verbetert

 
Er zijn inmiddels twee pilots geweest rondom de brugbediening van de PM-brug en de Zijlroedebrug. Toch is de afstemming nog steeds niet opti...  
Lees meer      
 
 
   
 

CDA wil mienskip betrekken bij evaluatie 'project Fryske Marren’

 
Tijdens de PS vergadering van 25 januari 2017 bespraken de Staten het voorstel tot evaluatie van het ‘project Fryske Marren’. Ee...  
Lees meer      
 
 
   
 

CDhAp: samen koken en bezinnen over C van CDA

 
De Heilige Geest heeft geen campagneteam, is onzichtbaar en doet toch zijn werk. Wees welkom, je mag er zijn, houdt de dialoog gaande: dat i...  
Lees meer      
 
 
   
 

CDA: subsidievoorwaarden POP3 veel te ingewikkeld

 
CDA Fryslân vraagt helderheid over problemen die initiatiefnemers ondervinden met de voorwaarden voor aanvragen voor de POP3-regeling. ...  
Lees meer      
 
 

Nieuws van de gedeputeerden

 
   
 

Subsidie voor Innovatiecluster Drachten

 
Het Innovatiecluster Drachten ontvangt een financiële bijdrage voor verdere professionalisering en uitbreiding van het cluster. De prov...  
Lees meer        
 
 
   
 

De Rouwe reikt Friese Onderwijsprijs uit aan twee winnaars

 
Jenaplanschool De Wiekslag uit Drachten en de Piet Bakkerschool uit Sneek zijn de winnaars van de Friese Onderwijsprijs. Gedeputeerde Sander...  
Lees meer      
 
 

Partij - Grutsk

 
 
Aan alles kan je merken dat de verkiezingen eraan komen. In de media en in talkshows zijn de politici veelvuldig aanwezig. Het straatbeeld is nu nog rustig, al zal ook dat vast niet lang meer duren. Dan kleuren de straten weer rood, blauw en zeker ook heel veel groen. Met het prachtige initiatief van de provinciale campagnecommissie, om heel veel straten CDA groen te kleuren, komt dat vast goed.

Ook ik zal binnenkort weer een poster achter onze ramen plakken. Vroeger als klein meisje vond ik dat eigenlijk maar niks. Mijn moeder was toen actief voor het CDAV en elke keer was het bij de verkiezingen weer raak. Grote posters met vaak enorme CDA kopstukken domineerden onze ramen in de verkiezingsperiode. Uiteraard denk ik daar nu heel anders over en eerlijk gezegd bekruipt mij nu een gevoel van trots om deelgenoot te zijn van deze partij. Grutsk heet dat in mooi Fries en het is ook een groots gevoel.

Afgelopen congres in Barneveld was weer zo’n moment. Dan zit je in een zaal vol met verschillende mensen, maar met dezelfde idealen. Mensen met een eigen mening, maar ook luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. Mensen die niet alleen zichzelf zien, maar oog hebben voor de mensen om ons heen. De sfeer was overweldigend. Je rijdt dan terug met het gevoel van, dit is mooi en inspirerend!  De boodschap is helder en de standpunten realistisch. Mensen waarderen dit. Ook het landelijke campagne filmpje is erg sterk. Want als je het je kinderen niet meer uit kunt leggen...  Ik bin grutsk op myn partij, en hoop op een mooie en faire campagne met natuurlijk een uitslag om ook trots op te zijn!
 
Caroline de Pee
Secretaris CDA Fryslân
 
 
 
 

Agenda

 
 
  27 januari 2017  
 

Campagnemanifestatie Drachten

 
  1 februari 2017  
 

Vergadering CDA Fractievergadering

 
  1 februari 2017  
 

Steatemerk

 
  8 februari 2017  
 

Vergadering CDA Fractievergadering

 
  8 februari 2017  
 

Steatekommisje (optioneel)

 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.