Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
16 februari 2017
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie - Veiligheid, snelheid & afscheid CdK Leemhuis

 
 
De Statenvergadering van februari was kort. Een rekenkameronderzoek “Op eigen benen” over zorg was het enige echte thema. Het gaf Wendy Zuidema de ruimte om aandacht te vragen voor de veiligheid van de Snitserdyk. Dit is de verbinding van Sneek naar Leeuwarden, de N354. Deze weg is op het moment veel in de media. Het is ons als fractie opgevallen dat de ongelukken toenemen en dat de flitspalen zijn weggehaald. Onze fractie ziet een relatie. Wendy heeft dit namens de fractie aan de orde gesteld. Het college is er al mee aan de slag, ook voor mogelijke trajectcontroles op provinciale wegen.
 
We sloten de vergadering af met het afscheid van mevrouw Leemhuis. Zij is vijf en een halve maand Commissaris van de Koning van Fryslân geweest. Ze heeft ook duidelijk leiding gegeven aan de Staten en het College. Het was voor ons als fractie een waardevolle ervaring waar we verder mee kunnen als Staten. Ze heeft meer gedaan dan op de winkel passen, ze was zichtbaar en onzichtbaar met een mooie rol achter de schermen. Dank daarvoor.
 
Johan Tjalsma
Fractievoorzitter CDA Statenfractie
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

Landbouw: de kracht van Fryslân

 
De agrarische sector is een belangrijke sector die ons voedsel produceert en daarnaast zorgt voor export van hoogwaardige producten. Een sec...  
Lees meer      
 
 
   
 

Fernande geïnterviewd door EenVandaag over 11 Fountains

 
Vandaag werd Fernande Teernstra geïnterviewd door EenVandaag over het project 11 Fountains van LF2018. In een aantal steden is er voora...  
Lees meer      
 
 
   
 

CDA: hardrijders de oorzaak van vele ongevallen op N354?

 
De afgelopen twee maanden zijn er op de weg tussen Leeuwarden en Sneek, de provinciale weg N354, 700 snelheidsovertredingen geconstateerd. E...  
Lees meer      
 
 
   
 

CDA wil belastingverlaging structureel maken

 
In 2015 zijn de provinciale belastingen in Fryslân, de opcenten op motorrijtuigenbelasting, voor de periode 2015-2019 met €20 miljoen p...  
Lees meer      
 
 
   
 

Europees Globaliseringsfonds

 
In het Friesch Dagblad van 9 februari 2017 is te lezen dat in Fryslân 449 Friezen met een historie bij grootwinkelbedrijven eind 2016 ...  
Lees meer      
 
 

Ander nieuws:

 
    Werkbezoek Noordwest Fryslân    -    Lees meer  
    Fonteinen LF2018: 'the beauty and the beast'    -    Lees meer  
    Vrijwilligers Fries Museum in het zonnetje gezet    -    Lees meer  
    Interactieve bijeenkomst over water een succes    -    Lees meer  
    Werkbezoek Zonnepark de Griene Greide in Garyp    -    Lees meer  
 
 

Nieuws van de gedeputeerden

 
   
 

Politieke en maatschappelijke vraagstukken voeden netwerkdiner in Franeker

 
Franeker – Het vierde Netwerkdiner voor ondernemers, maandag in Grandcafé De Doelen in Franeker gaf een goed inkijkje in het st...  
Lees meer        
 
 
   
 

Feest bij onthulling borden Leeuwarden-Fryslân 2018

 
Vanaf vandaag worden bezoekers die Fryslân binnenrijden of -varen, begroet met speciale LF2018 Wolkom yn Fryslân borden. Kindere...  
Lees meer        
 
 

Ander nieuws:

 
    Cultuureducatie voor iedere leerling in Fryslân    -    Lees meer  
    Subsidie taalprojecten Lân fan Taal    -    Lees meer  
 
 

Partij - Eerlijke economie

 
 
Op vrijdag 27 januari jl. vond in Drachten de aftrap plaats van de CDA campagne voor ‘onze’ Friese kandidaten Harry van der Molen en Esther Hanemaaijer. Tijdens die avond begon ook de landelijke CDA campagne met Sybrand Buma. Daarbij sprak hij over ‘Eerlijke economie’. Eén van de vijf thema’s van het CDA verkiezingsprogramma. Een thema dat dicht bij mijn dagelijkse praktijk en belevingswereld ligt als docent economie aan Stenden.

Bij het vak Corporate Governance, in begrijpelijk Nederlands ‘goed ondernemingsbestuur’, daag ik de studenten uit na te denken over economische vraagstukken met de onderliggende vraag:
‘zijn wij op aarde om de dingen goed te doen of om de goede dingen te doen?’ Na een analyse van voorbeelden uit de afgelopen jaren van ‘mismanagement’ bij (semi)overheid en bedrijfsleven, zoals zorginstellingen, woningbouwcorporaties en banken, proberen de studenten oplossingen te formuleren voor verbetering in de toekomst.
 
Veelvuldig komen dan schaalgrootte, regeldruk en vervreemding ter sprake. Zo blijkt bijvoorbeeld uit recent onderzoek van de TU Delft dat alle ziekenhuizen in Nederland nu al te groot zijn. Een gemiddeld algemeen ziekenhuis is 400 bedden groot. De optimale schaal voor ziekenhuizen zit tussen de 220 en 300 bedden, met alle gevolgen van dien voor de vervreemding die patiënten ervaren, die nog eens wordt aangewakkerd door de toenemende regeldruk.

Toch dwingt economisch ‘systeemdenken’ ons om telkens de keuze te maken voor efficiency, efficiëntie en effectiviteit zonder rekening te houden met de effecten op en de behoefte aan menselijke maat die we als samenleving ook hebben. De vraag is dan hoe kan dit anders? Daar komt eerlijk gezegd niet meteen een concreet antwoord op, maar het begint met bewustwording!
 
Er wordt gezegd dat economie en politiek zozeer met elkaar verweven zijn omdat de keuzes die we wensen te maken op economisch terrein altijd ingegeven zijn door de politieke bril die je opzet. Het CDA gelooft daarbij niet in een maakbare samenleving, maar wel in een samenleving waar we er samen wat van maken. Als je deze denklijn doortrekt dan staat het CDA dus voor een economie waarin we samen nadenken, samendoen, kortom: samenwerken aan een wereld waarin niét het individu centraal staat, maar wél de menselijke maat.
 
Tjibbe van der Veen
Penningmeester CDA Fryslân
 
 
 

Laatste partijnieuws

 
   
 

CDA Vrouwen Fryslân vieren 100 jaar vrouwenkiesrecht

 
In 2017 vieren we dat 100 jaar geleden, in 1917, het Vrouwenkiesrecht is ingesteld. Eén van de eerste vrouwen die zich daarvoor heeft...  
Lees meer        
 
 
 
 

Agenda

 
 
  18 februari 2017  
 

Kenniscafé: Samen tegen eenzaamheid

 
  8 maart 2017  
 

CDA Fractievergadering

 
  8 maart 2017  
 

Steatemerk

 
  22 maart 2017  
 

CDA Fractievergadering

 
  29 maart 2017  
 

CDA Fractievergadering

 
 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.