Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
30 maart 2017
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie - PS vergadering

 
 
Op woensdag de 29e beleefden we een nieuw record. Een Statenvergadering die klaar was voor de lunch pauze. Het onderwerp vaarwegen is van de agenda gehaald. Als staten gaan we daarover spreken in een commissievergadering. Het onderwerp FUMO, de gemeenschappelijke regeling waarin de provincie met de gemeenten de handhaving heeft georganiseerd, was een debat voor fijnproevers. Wim Eilering had daar zin in en genoot van het debat waar we alle tijd voor konden nemen.
 
We gaan verder met de voorbereidingen voor april, participatie in het Windpark Fryslân. Hoe ziet dat eruit en wat zijn de voor- en nadelen als we daarin gaan participeren?
 
Verder volgen we op de achtergrond de kabinetsformatie. Misschien wel het belangrijkste onderwerp voor ons op dit moment. Wat doet de formatie met de ontwikkelingen van de nieuwe sluis bij de Afsluitdijk? Komt het aquaduct bij de Skasterien weer op de agenda? Komt er een masterplan om de krimp op te vangen? Dit zijn onderwerpen die van groot belang zijn voor de toekomst van onze provincie.
 
Johan Tjalsma
Fractievoorzitter CDA Fryslân
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

CDA dient initiatiefvoorstel in voor Friese JeugdAdviesRaad

 
De opkomst bij de verkiezingen vorige week is een opsteker voor de democratie. Het lijkt erop dat het aantal jongeren dat gestemd heeft flin...  
Lees meer      
 
 
   
 

Vaarweg Drachten

 
Met Wendy Haans-Zuidema op werkbezoek bij de bedrijven aan de haven in Drachten. Gesprek over plannen Vaarweg Drachten. Bedrijven zijn berei...  
Lees meer      
 
 
 

Nieuws van de gedeputeerden

 
   
 

Meer geld handelsmissies en beurzen voor Fries mkb

 
Wegens succes stelt de provincie Fryslân € 310.000 extra beschikbaar voor de regeling Handelsmissies en Beurzen. Zo hebben meer F...  
Lees meer      
 
 
 

Partij - Coalitie met of zonder CDA?

 
 
Bovenstaande vraag is eigenlijk nooit gesteld, iedereen gaat er na de verkiezingen vanuit dat het CDA onderdeel is van de nieuwe regering. Dat is mooi, want Nederland kan wel wat CDA gebruiken. Toch heeft de Fries Buma meerdere malen aangegeven dat oppositie altijd tot de mogelijkheden behoort.

Relevanter lijkt dan ook de vraag met wie het CDA (en VVD en D’66) gaan regeren. De gesprekken met GroenLinks zijn nu van start gegaan. Groenlinks staat bij sommige onderdelen ver bij het CDA vandaan. De maakbaarheid van de samenleving lijkt de boventoon te voeren in hun programma. Daarentegen spreken de standpunten van Groenlinks aangaande het klimaatbeleid veel mensen aan.

Ik hoop dan ook dat in de onderhandeling recht wordt gedaan aan het tweede en het eerste minder nadrukkelijk wordt. 80% van de CDA stemmers ziet liever niet een kabinet met Groenlinks (De Hond, 25 maart). Ik zou er echter niet voor pleiten Groenlinks geen kans te geven. Zei Paulus ons niet alles te onderzoeken? In 1 Thessalonicenzen zegt hij bovendien om het goede te houden.

Mocht het nu niks worden met Groenlinks, dan kunnen we ons altijd keren naar een partij waar mensen inzitten die dergelijke woorden ook niet vreemd in de oren klinken. Sybrand en Pieter succes met onderhandelen en Harry nogmaals gefeliciteerd! 
 
Sytse Brouwer
Steunpuntfunctionaris CDA Fryslân
 
 
 

Laatste partijnieuws

 
   
 

Theo Joosten beoogd nieuwe voorzitter CDA Fryslân

 
Theo Joosten uit Leeuwarden wordt door het bestuur van CDA Fryslân voorgedragen als opvolger van de statutair aftredende voorzitter Bert Kuiper.  
Lees meer        
 
 
 
 

Agenda

 
 
  5 april 2017  
 

CDA Fractievergadering

 
  5 april 2017  
 

Steatemerk

 
  5 april 2017  
 

Jaarvergadering CDAV

 
  7 april 2017  
 

Deel 1 Masterclass publieke en politieke moraal

 
  12 april 2017  
 

CDA Fractievergadering

 
 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.