Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
11 mei 2017
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie - Kadernota

 
 
De afgelopen weken stonden in het teken van de Kadernota. Als fractie zijn we trots op het resultaat dat is gepresenteerd door gedeputeerde Sander de Rouwe. Voor ons zijn een aantal belangrijke punten opgenomen in de kadernota:
  • Het topsportzwembad De Welle in Drachten krijgt een bijdrage van 4 miljoen om de noodzakelijke vernieuwing te realiseren. Dit was ook een belofte uit ons verkiezingsprogramma.
  • Voor het fietspad Leechlân bij Grou en de rondweg bij Warns komt geld beschikbaar. Het fietspad kan worden afgerond. En de al jaren noodzakelijke rondweg bij Warns kan worden gerealiseerd.
  • We zien in het Noordoosten van de provincie soms prachtige oude panden verkrotten. Soms aangekocht door dorpen. Om deze problemen aan te pakken komt er een ‘transitiefonds leefbaarheid’. Wij zijn als fractie blij met dit initiatief.
  • Voor de lange termijn is in de kadernota gerekend met het structureel verlagen van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Uiteraard zijn wij hier erg tevreden mee, we zijn en worden niet weer de provincie met de hoogste provinciale belastingen.
Verder zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de PS van 24 mei, onder andere met het initiatiefvoorstel van ons Statenlid Wendy om te komen tot de oprichting van de Friese JeugdAdviesRaad (FJAR). Op de Steatemerk van gister was er ook een tafel met dit onderwerp, waar twee enthousiaste jongeren van de FJAR aanwezig waren om vragen te beantwoorden. Een prachtig initiatief dat zorgt voor een grotere betrokkenheid van jongeren bij de (provinciale) politiek!
 
Johan Tjalsma
Fractievoorzitter CDA Statenfractie
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

Rondweg Warns en fietspad Leechlân worden aangepakt

 
De Kadernota 2018 is bekend. Het CDA had zich ingezet voor de aanpassing van twee specifieke knelpunten in het verkeer. Voor het CDA is leef...  
Lees meer        
 
 
   
 

CDA tevreden met bijdrage voor Zwembad De Welle in kadernota

 
Leefbaarheid is een belangrijk thema voor de CDA Statenfractie. Leefbaarheid heeft ook met voorzieningen te maken. Daarom heeft het CDA zich...  
Lees meer      
 
 
   
 

Voorstel Kadernota: Transitiefonds Leefbare fysieke omgeving

 
Vandaag is de kadernota gepresenteerd. Het CDA heeft, samen met 50plus en het CDA een voorstel gedaan voor leefbaarheid in Fryslân. Met dit ...  
Lees meer        
 
 
   
 

Nieuwe rubriek: Humans of (CDA) Fryslân

 
Door middel van foto's en quotes laten wij graag iets zien van de mensen van (CDA) Fryslân. De veelzijdigheid van alle verschillen...  
Lees meer      
 
 
   
 

Statenvragen over Europees Globaliseringsfonds beantwoord

 
In februari stelde Statenlid Wim Eilering schriftelijke vragen over het Europees Globaliseringsfonds. Inmiddels heeft GS een brief gestuurd...  
Lees meer      
 
 
 

Nieuws van de gedeputeerden

 
   
 

Meertalige aankondiging van geboorte OBE

 
OBE is de definitieve naam voor de Taalekspo op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. Bouwbedrijf Lont wordt verantwoordelijk voor de bouw ...  
Lees meer      
 
 
 

Partij - Verbinden

 
 
De vier uitgangspunten van het CDA, wie kent ze niet: Rentmeesterschap, solidariteit, publieke gerechtigheid en gespreide verantwoordelijkheid. Met name het laatste principe ‘gespreide verantwoordelijkheid’ spreekt mij erg aan. De overheid hoeft niet overal zelf aan de knoppen te zitten. Juist het maatschappelijk middenveld is van onmiskenbaar belang. In mijn werk als wethouder betekent dit ook: loslaten, betrokken blijven en vertrouwen geven. Mensen, sportverenigingen, bedrijven, scholen en kerken weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden. Het is de kunst van de overheid om met al deze mensen en partijen de aansluiting te vinden.

Afgelopen week ben ik voorgedragen als lijsttrekker van CDA Waadhoeke, een grote eer. Samen met een prachtig team gaan we een mooie tijd tegemoet met op 22 november (herindelings)verkiezingen. Eén van de reacties die ik op twitter ontving noem ik toch even: “Super. Ik zie jou als een politicus die altijd de verbinding maakt/zoekt tussen de maatschappij en de politiek. Daarvoor 'een duim'.”

Dat is natuurlijk ontzettend leuk om te lezen. Gesteund door mijn partij en de fijne reacties die ik mocht ontvangen wil ik mij graag blijven inzetten als secretaris, bestuurder en lijsttrekker! Ik wens alle CDA’ers die ook op 22 november verkiezingen hebben heel veel succes! Als wij in staat blijven om de verbinding te blijven zoeken en vinden, kunnen we vast weer een mooie uitslag tegemoet zien!

Caroline de Pee
Secretaris CDA Fryslân
 
 
 
 
 

Agenda

 
 
  17 mei 2017  
 

CDA Fractievergadering

 
  17 mei 2017  
 

Steatekommisje (optioneel)

 
  24 mei 2017  
 

CDA Fractievergadering

 
  24 mei 2017  
 

Provinciale Statenvergadering

 
  7 juni 2017  
 

CDA Fractievergadering

 
 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.