Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
22 juni 2017
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie - De langste PS vergadering van het jaar

 
 
Gister, 21 juni, was de langste dag van het jaar. En die langste dag hebben we met de PS goed benut, want het was ook de langste vergadering van het jaar. We startten om 10 uur en eindigden om 23 uur. Maar los van de lengte van de vergadering bespraken we mooie onderwerpen. Een echte ouderwetse vergadering van ons provinciaal parlement.

N191 – verbindingsweg tussen de N381 en Haulerwijk/Veenhuizen
We startten de PS vergadering met een vraag van statenlid Teus Dorrepaal over een geplande rotonde in de N919. Het gaat hierbij om het kruispunt Rijweg-Schottelenburgweg. De heer Dorrepaal wil GS vragen de geplande oplossing te herzien. Daarbij geeft hij aan dat, in tegenstelling tot alternatieven als een ovonde, de voorkeur van het CDA sterk uitgaat naar een fietstunnel. Hiermee worden zowel de veiligheid als de doorstroom bevorderd.

Circulaire economie
Daarna stond circulaire economie op de agenda. Een breed begrip. Een circulaire samenleving is een samenleving waarin we bewust omgaan met onze grondstoffen. We willen steeds minder afval produceren en we willen definitief afscheid nemen van onze wegwerpmaatschappij. De overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie is een transitie, een fundamentele verandering in de maatschappij, die vraagt om een kanteling in denken. Het vraagt om een andere wijze van organisatie, financiering, van onderzoek, maar ook om een andere wet- en regelgeving. Er zijn hier in Fryslân al vele ontwikkelingen gaande op dit gebied. CDA pleit ervoor dat Fryslân dan ook een landelijke proeftuin van circulaire economie wordt. José Vroonland diende namens het CDA een motie in met het verzoek aan GS om actief in gesprek te gaan met de Friese gemeenten en met het Wetterskip om ook hun rol op te pakken t.a.v. circulaire economie en samen te komen tot regionale afspraken. De motie is aangenomen met een ruime meerderheid.

LF2018
Het voorstel van LF2018 is besproken, ook wel bekend als Kulturele Haadsted. Een belangrijk thema in deze periode. Er is extra geld beschikbaar gesteld. Het is jammer dat we moeten bijleggen, maar wij willen het feest en de economische impuls voor volgend jaar goed neerzetten. Je hebt maar één kans om Fryslân nationaal en internationaal op de kaart te zetten, dus het moet wel goed. Daarnaast zijn we blij met de ingreep van het college bij de stichting. Het is goed om nu de discussie over geld te voeren in plaats van volgend jaar, tijdens het feest.

Duurzame Landbouw
Het CDA is blij met de heldere beleidsbrief duurzame landbouw die een duidelijk keuze maakt voor de provinciale rol: het coöperatieve model. “Samen met alle partijen uit de keten innovatie realiseren, daar gaan we voor”, aldus Statenlid Maaike Prins. “De provincie als partner, die met alle betrokken partijen in een grote proeftuin werkt aan vernieuwing en verduurzaming in de landbouw. Met de mienskip de schouders er onder. We zijn allemaal rentmeesters en met elkaar kunnen wij de innovatie gestalte geven.”
 
De Skieding
De weg van de snelweg A7 naar Surhuisterveen, de Skieding, moet worden opgeknapt en verbeterd. De inrichting van de weg voldoet niet meer aan de eisen. In de loop der jaren is door de sterke economische ontwikkeling van Buitenpost, Surhuisterveen en andere dorpen in de regio het verkeer fors toegenomen. Het CDA heeft ingestemd met een aanpak van het huidige tracé en een aanpak voor een veiligere weg. Het voorstel van GS wordt nader uitgewerkt naar de vragen van de Statenleden. Verkeersveiligheid is daarbij een belangrijk thema. Wendy Zuidema-Haans heeft hard gewerkt aan een breed gedragen amendement en motie om draagvlak te creëren voor deze aanpassingen. Beide zijn met een ruime meerderheid aangenomen.

Johan Tjalsma
Fractievoorzitter Statenfractie CDA Fryslân
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

CDA vindt veiligheid en mienskip belangrijk bij besluit Skieding

 
Het CDA ziet graag dat de aanpak van de Skieding zich veel meer richt op verkeersveiligheid en wat minder op infrastructurele aanpassingen e...  
Lees meer      
 
 
   
 

CDA steunt coöperatieve model voor ontwikkeling duurzame landbouw

 
Het CDA is blij met de heldere beleidsbrief duurzame landbouw die een duidelijk keuze maak voor de provinciale rol: het cooperatieve model. ...  
Lees meer      
 
 
   
 

Stap naar circulaire economie moet samen met de mienskip

 
Er gebeurt al heel veel in Fryslân op circulair gebied. Het CDA juicht het daarom toe dat de Provincie haar rol actief oppakt, als aanjager,...  
Lees meer      
 
 
   
 

Legacy LF2018 doorslaggevend voor CDA

 
“Hoe geven wij Fryslân door?” is één van de centrale vragen die de CDA Statenfractie zich regelmatig stelt. ...  
Lees meer      
 
 
   
 

Humans of (CDA) Fryslân - Vincent Tijseling

 
Humans of (CDA) Fryslân - De veelzijdigheid van alle verschillende mensen in onze mooie provincie is heel groot. Iedereen heeft een ei...  
Lees meer      
 
 

Ander nieuws:

 
    De boer op: CDA fractie praat met mienskip over duurzame landbouw    -    Lees meer  
    CDA stelt mondelinge vragen over N919    -    Lees meer  
    CDA: bewegwijzering Friese wegen moet beter    -    Lees meer  
 
 

Nieuws van de gedeputeerden

 
   
 

Feestelijke opening kruispunt Hilaard

 
Letter voor letter onthulden de kinderen van basisschool de Reinbôge woensdag 14 juni de naam van de nieuwe tunnel bij Hilaard: De Pro...  
Lees meer      
 
 
 

Laatste partijnieuws

 
   
 

Uitnodiging zeiluitje CDJA

 
Bij deze willen wij alle CDJA'ers uitnodigen voor onze jaarlijkse traditie: het zeiluitje! Uiteraard zal er niet veel gezeild worden, ma...  
Lees meer        
 
 
 
 

Agenda

 
 
  28 juni 2017  
 

CDA Fractievergadering

 
  28 juni 2017  
 

Provinciale Statenvergadering Kadernota

 
  5 juli 2017  
 

CDA Fractievergadering

 
  5 juli 2017  
 

Informerende commissie Veenweidevisie

 
 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.