Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
29 juni 2017
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie - Kadernota

 
 
Gister hadden we de PS vergadering over de kadernota. De kadernota is een plus op het coalitieakkoord: het zijn extra projecten die binnen Fryslân belangrijk zijn en aandacht krijgen.
 
Als CDA hebben we ons onder andere ingezet om de verkeersveiligheid bij Warns te verbeteren door de aanpak van de rondweg. Ook fietspad Leechlân stond al een tijd op ons lijstje en wordt eindelijk afgemaakt.
 
Daarnaast zijn we blij met de bouw van het topsportzwembad de Welle in Drachten. We zien graag dat de burgers betrokken worden bij dit (bouw)proces. En voor de hele provincie geldt dat de motorrijtuigenbelasting ook na 2020 structureel verlaagd wordt. Het CDA staat voor lage lasten en we zijn blij dat we dit ook op de lange termijn gerealiseerd hebben.
 
We hebben gister een motie ingediend om lokale initiatieven in hun ontwikkeling naar duurzame landbouw te stimuleren. De motie haalde een ruime meerderheid, waar we blij mee zijn. Het is belangrijk bewegingen vanuit de sector zelf te stimuleren.
 
Ook stond de beleidsbrief milieu op de agenda. Wim Eilering heeft namens het CDA een motie ingediend dat er eerst een milieubeleidsplan opgesteld moet worden. De motie werd breed gedragen en is aangenomen.
 
Al met al een mooie vergadering. Nu gaan we verder met de voorbereidingen van de laatste PS vergadering van dit seizoen. Op 12 juli gaan we het hebben over de ganzen en over leefbaarheid.
 
Johan Tjalsma
Fractievoorzitter CDA Fryslân
 
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

Inzet CDA voor Kadernota in 1 minuut

 
Johan Tjalsma vertelt in 1 minuut waar het CDA zich voor heeft ingezet bij de Kadernota (extra projecten): ...  
Lees meer        
 
 
   
 

CDA zet de mienskip centraal in Kadernota 2018

 
Het CDA heeft tijdens de PS vergadering over de tussenbalans en de kadernota duidelijke keuzes gemaakt. ...  
Lees meer        
 
 
   
 

Bushalte Garyp Waldwei verdient betere busbediening

 
De dorpen Garijp, Oudega, Earnewoude en Warten maken alle vier gebruik van de bushalte in Garyp. De bushalte is voor deze dorpen de enige on...  
Lees meer      
 
 
 

Nieuws van de gedeputeerden

 
   
 

‘Focus op de weg’ campagne van start in Sneek

 
Dat je geen twee dingen tegelijk kunt doen, werd vrijdagmiddag in Sneek duidelijk. Gedeputeerde Sietske Poepjes moest een stressballetje van...  
Lees meer      
 
 

Partij

 
 
De afgelopen paar weken was het een drukke periode voor het CDJA Fryslân. Zo hebben wij op 19 mei een geslaagde discussieavond georganiseerd. Op deze avond kwamen oud-voorzitters Bert-Jan Butijn en Sytse Brouwer langs om de discussies te leiden. Dit resulteerde in een gezellige avond waarin er stevig werd gediscussieerd tussen de leden. Naast onze leden was er ook een groep JOVD’ers aanwezig.

Hierop volgend vond op 26 mei het landelijke CDJA congres plaats in Groningen. Met een grote afvaardiging hebben wij Fryslân hier mogen vertegenwoordigen. Op het congres is onder andere Lotte Schipper verkozen als nieuwe landelijke voorzitter. Hiernaast zijn er nog enkele belangrijke resoluties behandeld, waaronder een CDJA standpunt betreffende abortus.

De maand juni is op politiek vlak daarentegen relatief rustig verlopen. Dit vooral in verband met de drukte omtrent het studentenleven. Deze periode staat in het teken van veel tentamens en deadlines, dus is het voor de jongeren lastig om aanwezig te zijn bij CDJA activiteiten.

Dit politieke jaar zal echter nog wel op een goede wijze worden afgesloten. Op zaterdag 7 juli organiseren wij ons jaarlijkse zeiluitje. Na een middag zeilen gaan wij gezamenlijk barbecueën. Mocht je interesse hebben om mee te gaan, of ken je iemand die dit leuk zou lijken? Stuur dan een mail naar fryslan@cdja.nl.

Giancarlo Formica
Voorzitter CDJA Fryslân
 
 
 

Laatste partijnieuws

 
   
 

Uitnodiging zeiluitje CDJA

 
Bij deze willen wij alle CDJA'ers uitnodigen voor onze jaarlijkse traditie: het zeiluitje! Uiteraard zal er niet veel gezeild worden, ma...  
Lees meer        
 
 
 

Agenda

 
 
  5 juli 2017  
 

CDA Fractievergadering

 
  5 juli 2017  
 

Informerende commissie Veenweidevisie

 
  5 juli 2017  
 

Steatemerk

 
  5 juli 2017  
 

Kommisje Fryske Guozzeoanpak 2017-2020

 
  7 juli 2017  
 

Commissie legacy LF2018

 
 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.