Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
13 juli 2017
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie

 
 
Gister was de laatste PS vergadering voor het zomerreces. Op de agenda stonden de ganzen en leefbaarheid. Ook werd de FJAR (Friese jeugdadviesraad) geïnstalleerd.
 
Fernande Teernstra hield een mooi betoog over de ganzenaanpak. Het CDA wil al het mogelijke doen om de schade terug te brengen. We hadden een motie ingediend om de verjaagtijden te verruimen, zodat ook voor zonsopgang en na zonsondergang verjaagd mag worden. Deze motie is met ruime meerderheid aangenomen. We hebben ook aandacht gevraagd voor de publieksvoorlichting, mede om negatieve beeldvorming richting jagers te voorkomen.
 
Maaike Prins behandelde het onderwerp leefbaarheid. Het CDA is voorstander om aansluiting te zoeken met de kracht van de mienskip, want bewoners weten het beste waar behoefte aan is.
 
De FJAR is gister officieel geïnstalleerd door Commissaris van de Koning Brok. Deze groep enthousiaste jongeren gaat de Friese Staten adviseren op bepaalde thema’s. Vicevoorzitter Razwan Popal zei gister: “Jongeren zijn niet alleen de toekomst, maar ook het heden.” Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik wens de jongeren veel plezier en succes toe.
 
Ik wens jullie allemaal een fijne zomervakantie toe!
 
Johan Tjalsma
Fractievoorzitter CDA Statenfractie Fryslân
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

Het CDA kan tevreden terugkijken op de PS van 12 juli

 
Statenlid Fernande Teernstra behandelde de Fryske Guozzenaanpak 2017-2020. De provincie zal volgend voorjaar een speciaal verjagingsteam inz...  
Lees meer      
 
 
   
 

FJAR geïnstalleerd

 
De FJAR (Friese jeugdadviesraad) is gister officieel geïnstalleerd door CdK Brok. Deze groep enthousiaste jongeren gaat de Friese State...  
Lees meer        
 
 
   
 

CDA kiest voor realisme in ganzenaanpak

 
Het ganzenprobleem heeft al lange tijd aandacht in de Friese samenleving. Sinds 2002 is de populatie ganzen in Nederland zo gegroeid dat we ...  
Lees meer      
 
 
   
 

Eerste bijeenkomst FJAR geslaagd!

 
Gisteravond, 6 juli, was de eerste bijeenkomst met de FJAR (Friese jeugdadviesraad) leden. Op initiatief van het CDA is dit voorstel in Prov...  
Lees meer        
 
 
   
 

Humans of (CDA) Fryslân - Willem van der Bent

 
Humans of (CDA) Fryslân - De veelzijdigheid van alle verschillende mensen in onze mooie provincie is heel groot. Iedereen heeft een ei...  
Lees meer      
 
 

Ander nieuws:

 
    Werk aan de winkel bij bewegwijzering    -    Lees meer  
 
 

Nieuws van de gedeputeerden

 
   
 

Voorlopig geen nieuw tracé voor Snitserdyk

 
Er komt geen nieuw tracé voor de Snitserdyk langs het spoor. Dat is de uitkomst van de verkenning die de provincie Fryslân deed...  
Lees meer        
 
 
   
 

Groen licht voor rondweg Warns

 
Om de komst van de rondweg Warns mogelijk te maken, draagt de provincie Fryslân €1 miljoen euro bij. Daar stemden Provinciale Sta...  
Lees meer        
 
 
 

Partij - Vakantietijd

 
 
Na een druk vergaderseizoen is de vakantietijd aangebroken. Er is in de periode september 2016 tot juni 2017 weer veel werk verzet. Het belangrijkste landelijke onderwerp was (en is) de verkiezing van een nieuwe Tweede Kamer en de onderhandelingen om te komen tot een nieuw kabinet. Na een enthousiaste campagne en een goed verkiezingsresultaat moet worden gevreesd voor de vakantie van Sybrand Buma en zijn mede onderhandelaars. Er moet immers een nieuw kabinet komen en dus wordt er verder onderhandeld.

Zodra er een (concept) regeerakkoord ligt organiseert CDA Fryslân een ledenvergadering waarin het onderhandelingsresultaat zal worden toegelicht en waar vragen kunnen worden beantwoord. Ons Tweede Kamerlid Harry van der Molen zal daar met wellicht andere Kamerleden aanwezig zijn. Het kan dus zijn dat de vakantietijd wordt onderbroken door deze bijeenkomst.

Ook in onze provincie is er weer veel gebeurd. Zo zijn er nieuwe afdelingen in herindelingsgebieden gevormd. De herindelingsverkiezingen vinden plaats op 22 november van dit jaar. Een groot deel van onze provincie gaat dan naar de stembus. De reguliere gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018.

Graag dank ik een ieder hartelijk voor de inzet en inspiratie om vanuit een sterk CDA verder te bouwen aan een land dat wij door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Gelukkig zijn er steeds weer vele handen en hoofden in onze partij enthousiast beschikbaar om samen verder te bouwen.

Nu is het vakantietijd. Neem het er even van. Even uitwaaien. Tot rust komen en nieuwe inspiratie opdoen voor het komende seizoen. Veel vakantiegenoegen gewenst en graag tot ziens in het nieuwe seizoen!
 
Bert Kuiper
Voorzitter CDA Fryslân
 
 
 
 
 

Agenda

 
 
  28 november 2017  
 

Algemene Ledenvergadering CDA Fryslân

 
 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.