Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
28 september 2017
 
 
  Nieuwsbrief 27 september 2017  
 
 
 

Statenfractie

 
 
Duurzaamheid en mienskip waren voor het CDA de sleutelwoorden tijdens de vergadering van de provinciale staten van 27 september. Wij konden ons als statenleden buigen over tal van boeiende thema’s, met als kers op de taart een amendement voor duurzaam OV en een voorstel voor LF2018 in een motie vreemd.

Allereerst stond spreiding van zorgvoorzieningen op de agenda. Zorg is uiteraard een zeer belangrijk thema voor het CDA. Maar voor ons als statenfractie is het niet echt een provinciaal thema meer, sinds alle zorgtaken zijn overgedragen aan Rijk en Gemeentes. Spreiding en bereikbaarheid vinden wij wel belangrijk, vooral in verband met de leefbaarheid op het platteland. “Daar waar wij als provincie invloed kunnen uitoefenen op dit aspect van de zorg zullen wij dat zeker doen”, aldus Fenny Reitsma.

Vervolgens werd het recht om uit te dagen behandeld. Hierbij ga je uit van de kracht van de samenleving, zoals het CDA altijd al propageert. Hoe geven we burgers de kans om zelf initiatief te nemen voor de problemen in hun omgeving? José Vroonland pleitte voor zo min mogelijk regulering bij dit onderwerp en zoveel mogelijk ruimte aan de inwoners van Fryslân. Kom maar op met uw voorstellen!

Teus Dorrepaal heeft de afgelopen weken heel hard gewerkt aan een prachtige oproep aan Gedeputeerde Staten. Het voorstel voor verduurzaming van het OV wat voorlag ging ons als CDA lang niet ver genoeg. In een bijna unaniem aangenomen amendement pleitte het CDA voor zero emissie (geen CO2-uitstoot) in het OV in 2025. Dorrepaal: “We hopen dat deze ambitie een stimulans is voor de creativiteit en het innoverend vermogen van onder andere vervoerders en bussenbouwers. Ook hopen we dat  gebruikers van het openbaar vervoer geïnspireerd raken om hun wensen kenbaar te maken.” Wij willen blijven werken aan een optimale dienstverlening op een zo duurzaam mogelijke manier.

Tot slot stond een initiatief van het CDA centraal. Volgend jaar zijn we culturele hoofdstad. Graag stellen wij in 2018 ons prachtige provinciehuis open voor bezoekers. Mét tentoonstelling van de Friese kunstcollectie van de provincie. Daar zijn wij grutsk op.

Johan Tjalsma
Fractievoorzitter CDA Statenfractie Fryslân
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

CDA vraagt openstelling provinciehuis tijdens LF2018

 
Leeuwarden verwacht een overweldigend aantal bezoekers in 2018. Het CDA vindt dat de Culturele Hoofdstad ook toegang moet bieden tot mooie o...  
Lees meer      
 
 
   
 

CDA Statenfractie stelt ambitie: in 2025 geen CO2-uitstoot meer in Openbaar Vervoer

 
Het voorstel wat vandaag in PS voorlag over verduurzaming van het Openbaar Vervoer (OV) in Fryslan gaat het CDA lang niet ver genoeg.  
Lees meer      
 
 
   
 

CDA stelt vragen over eventuele prijsverhoging kaartjes veerponten Waddeneilanden

 
CDA stelt vragen over eventuele prijsverhoging kaartjes veerponten Waddeneilanden Een overtocht naar één van de Waddeneilanden wordt wellich...  
Lees meer      
 
 
   
 

CDA wil emissievrij openbaar vervoer Fryslân in 2025

 
Het openbaar vervoer in Fryslân moet al in 2025 volledige emissievrij rijden. Dat zei CDA Statenlid Teus Dorrepaal gisteren tijdens de...  
Lees meer      
 
 
   
 

Fryslân moet op zoek naar juiste vraagstelling voor mobiliteit van de toekomst

 
Eind augustus verscheen een artikel in het Financieele Dagblad met de titel "Het vervoer van de toekomst: fiets, ov en heel veel apps". ...  
Lees meer        
 
 

Ander nieuws:

 
    CDA zoekt scherpte in discussie rond uitbreiding vliegveld Lelystad    -    Lees meer  
    Humans of (CDA) Fryslân - Johan Boersma    -    Lees meer  
    CDA: zijn Centrale As en Haak om Leeuwarden wel goed aangesloten op het bestaande wegennet?    -    Lees meer  
 
 

Nieuws van de gedeputeerden

 
   
 

Friese begroting 2018: € 25 miljoen extra investeringen

 
Sander de Rouwe: “We investeren in Fryslân, maar houden onze gezonde financiële positie, ook op de lange termijn."  
Lees meer      
 
 
   
 

Fryslân steunt Europees initiatief voor taalminderheden

 
Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân steunt het Minority SafePack Initiative. Dit is een burgerinitiatief voor taalminderheden.  
Lees meer      
 
 

Ander nieuws:

 
    Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt    -    Lees meer  
    Groot onderhoud N357 en ovonde bij Stiens klaar    -    Lees meer  
 
 

Partij - Aanhanger van het CDA

 
 
Zaterdag 23 september stonden we met het team van CDA Waadhoeke op de markt tijdens de Agrarische Dagen, het vijfdaagse stadsfeest van Franeker en omstreken. De oorsprong van dit feest vormde een veekeuring in de vijftiger jaren van de vorige eeuw en de wil om de stad Franeker als centrum van het agrarische platteland in Noordwest Friesland op de kaart te zetten.

Een goed moment dit keer om met de partij campagne te voeren.  Met een heuse zeepkist deden we mee aan de zeepkistenrace waarmee met dank aan coureur Johan van Tuinen, een derde plek werd behaald! Bij de entree van de stad werd een aanhanger geparkeerd met daarop een spandoek met de tekst “ik ben aanhanger van het CDA”.

Maar wat maakt men nu “aanhanger” van het CDA. Wat zorgt ervoor dat de kiezer het CDA aanhangt? De overduidelijke verzuiling van voorheen is echt verleden tijd. In de lokale politiek is het wellicht nog moeilijker om je te onderscheiden. Toch denken wij dat wij een eigen geluid kunnen laten horen. Wij voeren politiek om het leven van iedereen om ons heen aangenamer te maken. Wij stimuleren hen die met goede plannen komen en hebben oog voor onze naasten. Wij dragen zorg voor onze mooie natuur zoals een goed rentmeester betaamt.  

22 november a.s. gaan veel inwoners van Fryslân naar de stembus. In Leeuwarden, Waadhoeke en Súdwest-Fryslân zijn er herindelingsverkiezingen! Dit brengt vaak onrust met zich mee. Veranderen straks de regels? Kan ik nog met vragen bij de gemeente terecht? Tegelijkertijd zien wij kansen. Die kansen willen wij oppakken en daar hebben wij u en heel veel vrijwilligers bij nodig. Samen kunnen we het CDA geluid laten horen. Samen kunnen we anderen overtuigen ook voor het CDA te gaan kiezen. Door dichtbij & actief te blijven. Door te luisteren naar wat er leeft in wijken en dorpen en door helder aan te geven waar we voor staan. 

Natuurlijk zal ook meespelen hoe het zich in Den Haag ontwikkelt. Zal er bijna witte rook komen? En hoe CDA groen wordt het Regeerakkoord? Bij regeren komt het neer op geven en nemen. Ik hoop van ganser harte dat de CDA’ers zich goed zullen herkennen in een regeerakkoord met keuzes voor een beter Nederland. Dan zullen wij met trots met de aanhanger blijven rijden door onze gemeenten.
 
Caroline de Pee
Secretaris CDA Fryslân
 
 
 
 
 

Agenda

 
 
  7 oktober 2017  
 

Aspirant Raadsledencursus

 
  12 oktober 2017  
 

CDAV ekskurzje nei Omrop Fryslân

 
  28 november 2017  
 

Algemene Ledenvergadering CDA Fryslân

 
 
 

Sociale media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.