Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
19 oktober 2017
 
 
  Nieuwsbrief  
 
 
 

Statenfractie

 
 
De PS van 18 oktober was, in tegenstelling tot de vorige, een korte vergadering. We begonnen pas om 13.00 uur, ’s ochtends eerst met de fractie bij elkaar gezeten, waarna een ieder nog tijd had voor andere overleggen. Ons Statenlid José Vroonland werkt met een werkgroep aan een nieuwe gedragscode binnen de Staten, waarvoor gisteren overleg was. Hans Visser had overleg over de Begroting 2018, onderwerp voor de volgende PS van 8 november. Bovendien was er een kennismaking met de nieuwe algemeen directeur van de Provincie, mevrouw Bouius.
 
Momenteel zijn alle politiek geëngageerde ogen natuurlijk op Den Haag gericht met de vraag “ wie worden de nieuwe bewindspersonen?” Maar toch waren wij als CDA ook blij met het onderwerp van de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM). In ons verkiezingsprogramma gaven wij als CDA als wens aan om te komen tot de oprichting van de Investeringsmaatschappij Fryslân. In het coalitieakkoord omgedoopt tot de Friese Ontwikkelingsmaatschappij.
 
Het begrip Ontwikkeling is een mooie term en een begrip wat we graag ondersteunen. De eerste fase van de oprichting is gisteren bekrachtigd. We hebben drie bestaande regelingen onder een dak gebracht. Het betreft het Doefonds, een regeling voor kredieten bij de Gemeentelijke Kredietbank en het aanvalsplan Internationaal ondernemen. Zo komt er voor de ondernemer meer duidelijkheid en minder bureaucratie.
 
In januari volgt het verdere debat over de FOM. Daar willen wij nog verder gaan dan samenvoeging van deze drie fondsen. Voor ons is dan de vraag hoe komen wij tot een coalitie van partijen, banken, financiers, NOM en participatiefondsen en de provincie, die het MKB kunnen ondersteunen in financieringsaanvragen. Hoe kom je tot een samenwerking tussen deze verschillende gremia, zodat er tussen ondernemer en instelling de juiste match ontstaat? Maar daarover bericht ik u in januari meer.
 
Statenlid Maaike Prins stelde nog vragen over geitenhouderijen. Wegens strengere regelgeving zijn deze bedrijven op zoek naar andere vestigingsgebieden dan Noord-Brabant. Volgens gedeputeerde Johannes Kramer zijn er nog geen voorbeelden bekend van bedrijven die naar Friesland willen verkassen. Geitenhouderijen kunnen zich hier vestigen, maar alleen als dat binnen geldende stikstofplafonds past. De provincie heeft aangegeven de vinger aan de pols te zullen.
 
Met vier moties en amendementen er nog bij waren we netjes om 17.00 klaar. Zo kon de druk bezochte expertmeeting over Airport Lelystad om 19.00 goed op tijd beginnen. Een lange, maar zeer interessante zit die tot 23.15 duurde en waar ons statenlid Wendy Zuidema ons vertegenwoordigde.
 
Op woensdag 8 november komen de Provinciale Staten weer bij elkaar. Dan zullen we het hebben over de Provinciale Begroting voor 2018.

Johan Tjalsma
Fractievoorzitter CDA Statenfractie Fryslân
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

Blij met erkenning belang landbouwsector

 
Op 12 oktober was in de kranten te lezen dat Nederland weer een minister van landbouw krijgt. Vanuit CDA Fryslan hebben wij dit altijd beple...  
Lees meer      
 
 
   
 

Laagvliegroutes: luister naar en praat met bezorgde burgers

 
Om de economische functie van Schiphol te behouden en versterken, is besloten Lelystad Airport in de periode tot circa 2043 selectief te ont...  
Lees meer        
 
 
   
 

Brief Lelystad Airport naar staatssecretaris Dijksma

 
Bijgaande brief is gisteren vanuit statenleden van Overijssel, Gelderland en Friesland. Namens het CDA ondertekende Wendy Zuidema-Haans de b...  
Lees meer      
 
 
   
 

CDA vraagt openstelling provinciehuis tijdens LF2018

 
Leeuwarden verwacht een overweldigend aantal bezoekers in 2018. Het CDA vindt dat de Culturele Hoofdstad ook toegang moet bieden tot mooie o...  
Lees meer      
 
 
   
 

CDA Statenfractie stelt ambitie: in 2025 geen CO2-uitstoot meer in Openbaar Vervoer

 
Het voorstel wat vandaag in PS voorlag over verduurzaming van het Openbaar Vervoer (OV) in Fryslan gaat het CDA lang niet ver genoeg. Staten...  
Lees meer      
 
 

Ander nieuws:

 
    CDA stelt vragen over eventuele prijsverhoging kaartjes veerponten Waddeneilanden    -    Lees meer  
    CDA wil emissievrij openbaar vervoer Fryslân in 2025    -    Lees meer  
    Fryslân moet op zoek naar juiste vraagstelling voor mobiliteit van de toekomst    -    Lees meer  
 
 

Nieuws van de gedeputeerden

 
   
 

Kabelnoord legt glasvezel aan in buitengebieden Fryslân

 
Kabelnoord gaat in het buitengebied van alle gemeenten in Fryslân glasvezel aanleggen. Dit zijn de gebieden waar nog geen snelle internetver...  
Lees meer      
 
 
   
 

Provincies maken zich sterk voor IJsselmeergebied

 
De provincies rond het IJsselmeergebied willen de ruimtelijk-economische opgaven in dit gebied, zoals de overgang naar duurzame energie, gez...  
Lees meer        
 
 

Ander nieuws:

 
    Friese begroting 2018: €25 miljoen extra investeringen    -    Lees meer  
    Fryslân steunt Europees initiatief voor taalminderheden    -    Lees meer  
 
 

Partij - Regeerakkoord: vertrouwen in de toekomst

 
 
Eindelijk ligt er dan een regeerakkoord. Na een recordlange periode zal er een nieuw kabinet aantreden waarin ook het Christendemocratische geluid goed te verstaan is.

Onderhandelen is geven en nemen, zeker tussen vier partijen die over sommige onderwerpen heel verschillend denken. Maar met elkaar hebben de onderhandelaars een gemeenschappelijke ambitie geformuleerd voor de komende kabinetsperiode. Die ambitie is vertaald in nieuwe plannen en concrete voorstellen in dit akkoord. Voor de hele samenleving, dat is het uitgangspunt voor dit nieuwe regeerakkoord.

De economische paragraaf land in goede grond nu de economie weer aantrekt. Zeker op het gebied van economie en de arbeidsmarkt zijn een aantal goede afspraken gemaakt die aan de ene kant werkgeverschap aantrekkelijker maken. Zo wordt de stapeling van regelingen aangepakt die tot terughoudendheid leidt bij werkgevers om personeel in dienst te nemen of een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Dit gaat om aanpassing van het ontslagrecht, het goedkoper maken van vaste contracten en het verkorten van de verplichting om bij ziekte twee jaar door te betalen voor kleine ondernemingen tot en met 25 medewerkers. Het 2e jaar wordt overgenomen door de overheid, waar kleine werkgevers een premie voor betalen. Een eerlijker verdeling van het risico van ziek worden, zeker in vergelijk met veel landen om ons heen waar werkgevers hun zieke medewerkers enkele weken tot hooguit vier maanden doorbetalen.

Aan de andere kant, om te voorkomen dat mensen met een tijdelijk contract na twee jaar weer op straat worden gezet, wordt de termijn waarop tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd verlengd tot drie jaar. Door aanpassing van de regels wordt oneigenlijk gebruik van payrolling of nulurencontracten aangepakt. Dit betekent meer zekerheid voor veel mensen met een flexcontract. Ook worden schijnconstructies voor zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt teruggedrongen. Deze mensen moeten weer gewoon in vaste dienst kunnen.

Ook komt het levenlang leren meer op de agenda te staan. In dit verband is het wellicht interessant om deze ontwikkeling te spiegelen aan het pleidooi van prof. Barbara Baarsma die onlangs opriep tot het stoppen met vaste contracten en alleen nog contracten voor vijf jaar toe te staan. Voor wie nu een tijdelijk contract heeft is dat direct een verbetering. Maar ook wie al dertig jaar hetzelfde werk doet is het een beroep op eigen verantwoordelijkheid om te blijven werken aan de ‘employability’. In een wereld waarin de demografische ontwikkelingen de werkende bevolking tegemoet komen kunnen we dan met vertrouwen werken aan de toekomst van Nederland.

Tjibbe van der Veen
Penningmeester CDA Fryslân
 
 
 
 

Agenda

 
 
  28 november 2017  
 

Algemene Ledenvergadering CDA Fryslân

 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.