Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
13 november 2017
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie

 
 
De CDA Statenfractie is tevreden met de begroting zoals die gisteren aan Provinciale Staten werd voorgelegd. De opcenten worden wederom niet verhoogd, een voor het CDA belangrijk punt. Statenlid Hans Visser had een aantal opmerkingen voor het college en diende de motie Freonlik Ferkear in.

Freonlik Ferkear

Met de komst van vele bezoekers aan Leeuwarden in 2018 is het belangrijk dat mensen veilig van het ene naar het andere evenement kunnen. Visser: “Deze bezoekers zijn veelal niet bekend in de omgeving en zij zullen wellicht gebruik maken van hun mobiele telefoon om de weg te vinden. Wij pleiten er dan ook voor dat de provincie in overleg met de gemeente en Rijk, routes optimaliseert en de bewegwijzering verbetert. Verkeersveiligheid staat bij het CDA hoog in het vaandel en gastheerschap en gastvrijheid moeten hand in hand gaan met verkeersveiligheidsvoorlichting”. Deze motie werd mede ingediend door de SP en is aangenomen.
 
Living Lab op Afsluitdijk
Wij dienden ook een motie in om de innovatie die nu ontstaat vanuit het project De Nieuwe Afsluitdijk te continueren door er een Living Lab te laten ontstaan. “Door van de Afsluitdijk een levend en dynamisch ‘laboratorium’ te maken, kunnen we de wereld laten zien hoe Fryslân op een unieke manier en plaats bezig is met kennis en innovatie. “Een plek waar Friese ondernemers en kennisinstellingen samen aan de slag gaan door studenten ervaring te bieden met het praktisch werken in projecten”, aldus statenlid Hans Visser.
 
Vlottere toekenning subsidies plattelandsontwikkeling
Het CDA drong er bij het college op aan om de subsidies uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), bestemd voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het platteland, zo goed mogelijk te benutten en de toekenning vlotter te laten verlopen. Het blijkt dat er vertraging is in het honoreren van aanvragen. Wij hebben eerder vragen gesteld over de toegankelijkheid van deze subsidies, maar de beantwoording heeft ons nog niet gerustgesteld.
 
Samenwerking met gemeenten
We hebben daarnaast vragen gesteld over het behoud van historische dorpskernen of het voorkomen van verpaupering in de dorpen door krimp. In de provinciale beleidsbrief Krimp en leefbaarheid staat wel iets, maar dat is volgens ons nog niet concreet genoeg. Nu lijkt de pot voor het Transitiefonds op een grabbelton waar ieder het zijne uit kan halen. Wij willen steviger inzetten op een gestructureerde werkwijze en samenwerking met gemeenten.
 
Regionale projecten
In het regeerakkoord staat dat er eenmalig geld beschikbaar is voor regionale projecten. Om daar aanspraak op te kunnen maken, zullen op korte termijn plannen ingediend moeten worden. Het CDA gaat er vanuit dat het college deze kansen optimaal gaat benutten en ziet met belangstelling het overzicht van de ingediende projecten tegemoet.  
Kritisch zijn wij ten aanzien van de effecten van de lobbyactiviteiten van de provincie in Den Haag en Brussel. Hans Visser vroeg het college daarom om de effecten van de lobbyactiviteiten zichtbaar te maken. “Bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is de provincie gericht op samenwerking met andere partijen, onder andere via lobbyactiviteiten in Den Haag en Brussel. Het CDA heeft al eerder aangegeven dat deze activiteiten en de effecten zichtbaar moeten zijn voor Fryslân en Provinciale Staten.”  
Tot slot is de rotonde Joure is bijna klaar. Helaas dient zich nu een nieuwe stoorzender aan in de verkeersdoorstroming; de brug bij Skarsterien. Een oplossing hiervoor zou de aanleg van een aquaduct kunnen zijn. Wij hebben het college gevraagd aandacht voor dit verkeersknelpunt te hebben en te houden”.
 
Johan Tjalsma, fractievoorzitter CDA Statenfractie
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

Living Lab op de Afsluitdijk

 
Het CDA heeft vandaag tijdens de vergadering van Provinciale Staten een motie ingediend voor de opzet van een Living Lab op de Afsluitdijk....  
Lees meer      
 
 
   
 

CDA tevreden over solide begroting

 
De CDA Statenfractie is tevreden met de begroting zoals die vandaag aan Provinciale Staten werd voorgelegd. De opcenten worden wederom niet ...  
Lees meer        
 
 
   
 

CDA pleit voor meer aandacht luchtvaart in mobiliteitsbeleid

 
Wat is dat toch altijd met zaken die onzichtbaar zijn? Geest, ziel, geloof. Voeding voor menig discussie waarin extremen zo maar ontstaan....  
Lees meer      
 
 
   
 

Blij met erkenning belang landbouwsector

 
Op 12 oktober was in de kranten te lezen dat Nederland weer een minister van landbouw krijgt. Vanuit CDA Fryslan hebben wij dit altijd beple...  
Lees meer      
 
 
   
 

Laagvliegroutes: luister naar en praat met bezorgde burgers

 
Om de economische functie van Schiphol te behouden en versterken, is besloten Lelystad Airport in de periode tot circa 2043 selectief te ont...  
Lees meer        
 
 

Ander nieuws:

 
    Brief Lelystad Airport naar staatssecretaris Dijksma    -    Lees meer  
    CDA zoekt scherpte in discussie rond uitbreiding vliegveld Lelystad    -    Lees meer  
 
 

Nieuws van de gedeputeerden

 
   
 

Berne-iepenloftspul wint Pyt van der Zee prijs

 
Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft op 2 november de Pyt van der Zee prijs uitgereikt aan het Berne-iepenloftspul (BIS) uit Easterwierum. De ...  
Lees meer        
 
 
   
 

Fryslân nationaal kampioen circulaire economie

 
Fryslân Circulair heeft de prijs gekregen als beste regio op het gebied van circulaire economie. Op 2 november 2017 hebben voorzitter John V...  
Lees meer      
 
 

Ander nieuws:

 
    Provincie reikt EDU-robot uit aan basisscholen    -    Lees meer  
    Kabelnoord legt glasvezel aan in buitengebieden Fryslân    -    Lees meer  
 
 

Partij - 22 november eerste krachtmeting 

 
 
Over minder dan twee weken mag bijna de helft van de Friezen stemmen. Dit is direct de eerste krachtmeting na de recente Tweede Kamerverkiezingen. Aangezien het kort geleden is lijkt het voor de hand te liggen dat die uitslag één op één te vertalen is naar de drie herindelingsverkiezingen.

Had gemeente Leeuwarden op 15 maart 2017 15% CDA stemmers dan ook op 22 november. Niets is minder waar. Drie componenten kunnen wel eens voor een hele andere uitslag zorgen: andere verkiezingsitems, lagere opkomst en een ander palet aan deelnemende partijen. Het eerste ligt uiteraard voor de hand, lokaal spelen er andere zaken dan landelijk, toch moet het landelijke effect op deze regionale verkiezing niet uitgevlakt worden. De lagere opkomst is spijtig, het is onze taak om daar verandering in aan te brengen. Het laatste is een gegeven wat de verkiezingen echt spannend maakt. Waar gaan de stemmen van de PVV heen, de SGP of van de SP?

Zijn er dan helemaal geen overeenkomsten met 15 maart? Net zoals landelijk positioneert het CDA zich bij de herindelingsverkiezingen als een echte regiopartij. Geworteld in de hoofdsteden van de gemeentes maar met kandidaten en programmapunten uit alle dorpen en wijken. Een tweede overeenkomst is er ook: beide keren winst!

Sytse Brouwer
Steunpuntfunctionaris CDA Fryslân
Kandidaat raadslid gemeente Leeuwarden

 
 
     
 
 
 

Agenda

 
 
  28 november 2017  
 

Algemene Ledenvergadering CDA Fryslân

 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.