Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
30 november 2017
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie

 
 
November kent traditiegetrouw twee Statenvergaderingen. De eerste over de begroting en de tweede over “reguliere” onderwerpen. De tweede PS-vergadering was op 29 november. Het ging over weidevogels, inkoop en aanbesteding en over de “hobbyjacht”.

Weidevogels
Het debat over weidevogels ging over een tussenevaluatie van beleid dat twee jaar geleden is vastgesteld. Twee jaar is kort voor een evaluatie en in twee jaar kun je in de weerbarstige praktijk van weidevogels weinig realiseren. De problematiek van weidevogels is complex: het gaat onder andere over natuurontwikkeling, predatoren (roofvogels, vossen en marters) en de bescherming van nesten. Helaas is de populatie kieviten en grutto’s onder het niveau van wat we willen. Acties worden uitgezet met de landbouw, maar resultaten zijn er nog niet. Een evaluatie helpt daar nu niks bij.

Samen werken bij aanbestedingen
Met betrekking tot inkoop en aanbesteding is het beleid hiervoor vastgelegd. De provincie is een grote partij die voor vele miljoenen jaarlijks inkoopt. Het gaat om computers, bureaus en pennen en om de aanbestedingen van onderhoud en aanleg van wegen. Hier goed beleid voor formuleren is van belang. De Europese eisen zijn complex. Onze insteek is om het Friese bedrijfsleven hierin te steunen en kansen te geven om hier een invulling aan te geven. In de uitwerking van het beleid is er verschil van mening in de Staten. Er zijn partijen die meer regels willen, meer monitoring op regels en meer naleving van regels wil introduceren. Over het algemeen de meer linkse partijen. Regels en meer regels is hun credo. Het CDA kijkt met vertrouwen naar de samenwerking met aannemers. Je zult in de complexe wereld van aanbestedingen samen moeten werken met je partners om tot goede resultaten te komen. Dat stond goed verwoord in het collegevoorstel en kon op onze instemming rekenen.

Hobbyjacht
Tot slot was er een debat over de vrij bejaagbare soorten. Dit ging erom of er extra Friese regels moeten komen voor de jacht. Maaike Prins was helder: de motie ging uit van wantrouwen richting de jagers en vele extra administratieve verplichtingen voor de jagers. De wildstand wordt al beheerd. Nadere Friese regels zijn overbodig.
Het was een vergadering waar we in de Staten het debat op een mooie wijze hebben gevoerd.

Johan Tjalsma
Fractievoorzitter CDA Statenfractie
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

CDA vindt vertrouwen belangrijk bij Inkoop en aanbesteden

 
Het CDA vindt vertrouwen een belangrijke basis als het gaat om provinciale inkopen en aanbestedingen. De Provinciale Staten spraken hier gis...  
Lees meer      
 
 
   
 

Staten leggen ei over weidevogelbeleid

 
Gisteren spraken de Staten over het weidevogelbeleid van de provincie. Er is de afgelopen jaren veel gedaan en veel geld gestoken in het bes...  
Lees meer      
 
 
   
 

Living Lab op de Afsluitdijk

 
Het CDA heeft vandaag tijdens de vergadering van Provinciale Staten een motie ingediend voor de opzet van een Living Lab op de Afsluitdijk....  
Lees meer      
 
 
   
 

CDA tevreden over solide begroting

 
De CDA Statenfractie is tevreden met de begroting zoals die vandaag aan Provinciale Staten werd voorgelegd. De opcenten worden wederom niet ...  
Lees meer        
 
 
   
 

CDA pleit voor meer aandacht luchtvaart in mobiliteitsbeleid

 
Wat is dat toch altijd met zaken die onzichtbaar zijn? Geest, ziel, geloof. Voeding voor menig discussie waarin extremen zo maar ontstaan....  
Lees meer      
 
 
 

Nieuws van de gedeputeerden

 
   
 

Provincie investeert in oprichten Fries exportcentrum

 
In 2020 onderneemt 10% van ons Friese bedrijfsleven internationaal. Om dat te bereiken, richten World Trade Center Leeuwarden en NHL Hogesch...  
Lees meer      
 
 
   
 

18,5 miljoen euro voor Fries bedrijfsleven

 
De provincie Fryslan komt met een Werk & groeiregeling voor het Friese bedrijfsleven. Deze financieringsregeling voor innovatie, groei en st...  
Lees meer        
 
 

Ander nieuws:

 
    Racen door Minnertsga is verleden tijd    -    Lees meer  
    Gemeenten zetten ook na herindeling in op Fries taalbeleid    -    Lees meer  
    Eeltsje Hettinga is de eerste Dichter fan Fryslân    -    Lees meer  
    Berne-iepenloftspul wint Pyt van der Zee prijs    -    Lees meer  
    Fryslân nationaal kampioen circulaire economie    -    Lees meer  
 
 

Een nieuwe voorzitter

 
 
In de Algemene Ledenvergadering op 28 november heb ik de voorzittershamer van CDA Fryslân overgedragen aan Theo Joosten. Er is ook besloten tot een nieuwe bestuursstructuur. Een kleiner en slagvaardiger bestuur waarin alle leden een inhoudelijke portefeuille behartigen. Er zal meer aandacht worden besteed aan het HRM beleid (zeg maar hoe krijgen we de juiste persoon op de juiste plaats), aan PR en communicatie en aan activiteiten.

Graag dank ik een ieder die zich in de afgelopen jaren heeft ingezet voor het CDA en daarmee voor een betere samenleving. Er is gelukkig veel talent en energie in onze partij. Jonge en oudere mensen die zich inzetten voor de Christendemocratie. De resultaten van de herindelingsverkiezingen waren bepaald bemoedigend. Wat een mooie uitslagen in Waadhoeke, Sudwest Fryslan en in Leeuwarden. In de grotere steden heeft het CDA het moeilijk. In Leeuwarden zijn wij in zetels gedeeld de tweede partij gebleven. Een bijzondere prestatie.

In de ALV werd ingestemd met de samenstelling en opdrachtformulering van de vertrouwenscommissie en programmacommissie voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Wetterskip in 2019. Ook deze processen zijn zorgvuldig en tijdig gestart.
Na viereneenhalf jaar voorzitterschap heb ik de hamer in groot vertrouwen overgedragen aan Theo Joosten. Een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuur. Met vertrouwde bestuursleden als Caroline de Pee, Tjibbe van der Veen en Sjoerdtje Kok. Fijne collega’s met wie ik met genoegen heb samengewerkt.

Ook denk ik terug aan de fijne eerdere samenwerking met Fred Veenstra en Jan Troost. De mens en zijn omgeving. Samen zijn wij verantwoordelijk.

Dank aan allen voor de plezierige samenwerking en steun. Het was een voorrecht om uw voorzitter te mogen zijn. Het ga u goed.

Bert Kuiper
 
 
 

Partijnieuws

 
   

Slim campagne voeren

 
Dirk: slim campagne voeren. Sinds een paar jaar voeren we gerichter campagne op onze doelgroep. Via de DIRK-app is te zien waar de meeste mensen uit onze doelgroep wonen en die app is ook te gebruiken door uw afdeling!     
Lees meer        
 
 
 

Agenda

 
 
  15 december 2017  
 

Bijeenkomst (oud)bestuurders | CDA Bestuurdersvereniging Fryslân

 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.