Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
22 februari 2018
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie

 
 
De wintermaand februari begon met een mooi werkbezoek van de Provinciale Staten aan Thialf. Ruim een jaar geleden werd de nieuwe ijshal geopend en voor de verbouw is destijds door de provincie € 54 miljoen beschikbaar gesteld. Mooi om te zien wat er gerealiseerd is.

Statenvergadering februari
Gisteren stonden twee punten op de agenda van Provinciale Staten: een wijziging van de verordening Ruimte uit 2014 en de geactualiseerde begroting van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân. Daarnaast was er een aantal moties en op verzoek van de Christen Unie een interpellatiedebat (een ingelast debat) over het plan van de provincie om over een aantal jaren de start van een Wielerronde naar Fryslân te halen.
 
Een korte agenda, maar toch werd er lang gesproken, onder meer over de verordening Ruimte. Deze verordening gaat over het inrichten van het landschap, de ruimte, waarbij de provincie probeert rekening te houden met de belangen van inwoners en gemeenschappelijke belangen. Voor het CDA zijn met de verordening Ruimte de regels vastgesteld van wat eerder door de Staten besloten is in beleid. Een verordening is dan ook niet de plek om beleid te wijzigen of nieuw beleid te maken. Dit was voor het CDA een reden om niet in te stemmen met een aantal moties en amendementen die waren ingediend door andere partijen. 
 
Per 8 januari verzorgt mobiliteitsbureau Jobinder in Noordoost Fryslân het leerlingenvervoer, Wmo-vervoer en het kleinschalig openbaar vervoer (de Opstapper). Zo kunnen inwoners in deze regio ook in de toekomst mobiel blijven. De FNP diende een motie in om het bellen naar de mobiliteitscentrale gratis maken. Onze fractie vond de motie van de FNP sympathiek en een deel van de fractie stemde daarom voor. Omdat het CDA van mening is dat de provincie zich eigenlijk niet teveel zou moeten mengen in de bedrijfsvoering van Jobinder, omdat dit nu aan de regio zelf is, stemde de andere helft van de fractie tegen. De motie werd met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Vooruitblik 
Vooruitkijkend naar de komende maand. Ter voorbereiding op de punten van de Statenvergadering zijn er op 7 maart twee commissies. Onze woordvoerders laten zich 14 maart informeren tijdens een expertmeeting over mestvergisters en er is op 21 maart een werkbezoek over watertechnologie. Ook zijn op 21 maart de gemeenteraadsverkiezingen. Namens de CDA Statenfractie wens ik alle kandidaten en lijsttrekkers voor het CDA succes en nog een mooie campagne toe! Op 28 maart staan de beleidsbrief circulaire economie en het rapport van de noordelijke rekenkamer over het Waddenfonds op de agenda van de Staten. Kortom, er ligt weer een interessante maand in het verschiet!
 
 Johan Tjalsma, fractievoorzitter CDA Statenfractie
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

CDA stelt vragen over decentralisatie spoor

 
Statenlid Teus Dorrepaal stelde gisteren tijdens de Provinciale Staten vergadering vragen over regionalisering van het treinvervoer en de mo...  
Lees meer        
 
 
   
 

Meer ruimte voor kleine windturbines en opstellingen zonne-energie

 
Tijdens de Statenvergadering van 21 februari werden aan aantal kleine wijzigingen in de verordening Ruimte besproken. Deze verordening gaat ...  
Lees meer        
 
 
   
 

Wendy Zuidema-Haans verlaat de Statenfractie

 
Vanuit de Statenfractie feliciteren wij Wendy Zuidema-Haans van harte met haar nieuwe baan. Wij zullen haar inzet en expertise gaan m...  
Lees meer        
 
 
   
 

Statenlid Fenny Reitsma: openstelling Provinciehuis tijdens LF2018

 
Naar aanleiding van LF2018 komen er veel toeristen naar Leeuwarden. In Leeuwarden zijn niet veel openbare gebouwen vrij te bezichtigen. Met ...  
Lees meer      
 
 
    CDA verbaasd over bezwaar provincie tegen zonneweide Wijnjewoude    -    Lees meer  
 
 

Nieuws van de gedeputeerden

 
   
 

Eerste slimme kruising ligt in Fryslân

 
Fryslân heeft een primeur: een slimme kruising. Op deze kruising, in de N359 bij Huns en Leons, staan digitale verkeersborden. De borden pas...  
Lees meer      
 
 
   
 

Studiefonds voor Friese studenten RUG/Campus Fryslân

 
Om meer Friese studenten te werven voor de brede Bachelor Global Responsibility en Leadership bij het University College van RUG/Campus Frys...  
Lees meer      
 
 

Ander nieuws:

 
    Provincie Fryslân voorop in circulaire economie    -    Lees meer  
 
 

Partij - Eerlijke economie

 
 
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand zal ook de economische paragraaf van de programma’s van de lokale afdelingen wellicht een keuzecriterium zijn voor veel kiezers. Apart van de discussie over de zondagsopenstellingen in mijn thuisgemeente Smallingerland is in de basis een eerlijke economie zoals het CDA dat voorstaat een nadere analyse waard.
 
Het onderwerp (regionale) economie koppel ik graag aan het CDA-uitgangspunt rentmeesterschap, maar zeker ook aan menselijke maat en eigen verantwoordelijkheid. Volgens mij maken we de economie samen en zullen we dus bereid moeten zijn om een eerlijke prijs voor eerlijke producten en diensten te betalen. Daar horen ook investeringen in duurzaamheid bij in plaats van een focus op verdere efficiencyverbeteringen in bijvoorbeeld sectoren als de melkveehouderij en de zorg.
 
Omzet is afzet (q) maal prijs (p) doceer ik in het dagelijks leven. Maar een al te sterke focus op een (lagere) prijs betekent uiteindelijk dat je wel meer moét produceren om in omzet te kunnen groeien of zelfs maar gelijk te blijven. De vraag is dan of dat ons niet in een voortdurende (rat)race gevangenhoudt die ons telkens weer dwingt om voor de maximalisering van de afzet, lees productie te gaan. Wat dat doet met onze boerengezinnen, de land- en tuinbouw, de binnenvaart, het MKB, en uiteindelijk met ons allemaal laat zich raden…
 
‘Better djoer as net te krijen’ placht mijn vader te zeggen. In het land van overvloed waarin wij leven kunnen we het ons veroorloven om de laatste vier woorden van dit gezegde achterwege te laten. Eigen verantwoordelijkheid begint ermee door ál te goedkope aanbiedingen te laten liggen en, als het je past, méér te willen betalen om producten, diensten en voorzieningen dichtbij te houden.
 
Durft u te kiezen voor de ‘dure’ variant in het stemhokje op 21 maart aanstaande?
 
Tjibbe van der Veen
Penningmeester CDA Fryslân
 
 
 

Laatste partijnieuws

 
   
 

Oproep voor input verkiezingsprogramma's Provinciale Staten en Wetterskip

 
In maart 2019 zijn de volgende verkiezingen, dit keer voor de Provinciale Staten en het Wetterskip. Inmiddels zijn de voorbereidingen daarvo...  
Lees meer        
 
 
   
 

CDAV: Het VMBO verdient meer maatschappelijke waardering

 
Het VMBO verdient meer maatschappelijke waardering. Tot die conclusie komen de CDA vrouwen Fryslân tijdens een bijeenkomst over onderwijs. ...  
Lees meer        
 
 

Ander nieuws:

 
    CDA Fryslân zoekt kandidaten Provinciale Staten en Waterschap    -    Lees meer  
 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.