Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
29 maart 2018
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie

 
 
Voor het CDA was de vergadering van Provinciale Staten gisteren in meerdere opzichten een bijzondere. Als voorzitter van het Steatekomitee Frysk opende ons Statenlid Fenny Reitsma de vergadering met het voorlezen van het prachtige gedicht ‘Maart’. Dit deed zij ter gelegenheid van de 150e geboortedag van de Friese dichter Obe Postma.

Afscheid
Vervolgens namen we afscheid van onze Statenleden Wendy Zuidema, Hans Visser en Wim Eilering. Zij vertrekken omdat de ontwikkelingen op gebied van werk en politiek niet samengaan met hun statenlidmaatschap. Hans is verkozen als raadslid voor het CDA in de gemeente Weststellingwerf en gaat terug naar de gemeentepolitiek. Hij heeft zich breed ingezet voor de Statenfractie en heeft de bundeling van initiatieven op de Afsluitdijk gestimuleerd. Het laatste jaar zat hij met plezier de commissievergaderingen voor. En als penningmeester van de fractie heeft hij goed op onze financiën gepast!

Wendy Zuidema-Haans gaat de directie van het Wetterskip Fryslân versterken. Wendy heeft zich ingezet voor haar geliefde onderwerp verkeer, zoals de aanpassing van De Skieding en ze heeft een duidelijke visie op de vaarwegen. Ook heeft zij zich ingezet voor de totstandkoming van de Friese Jeugd Advies Raad.

Wim Eilering is naast Statenlid voor het CDA zelfstandig ondernemer. Hij heeft een adviesbureau voor ruimtelijke ordening en locatieontwikkeling voor detailhandel. Onlangs heeft het Europees Hof in Luxemburg een voor Eilering positieve en belangrijke uitspraak gedaan op het gebied van overheidsregels voor vestiging van detailhandel. Hij wil op voorhand voorkomen dat dit gaat conflicteren met zijn rol als Statenlid en heeft daarom besloten om zijn werkzaamheden als Statenlid te beëindigen. Wim heeft zich in de fractie hard gemaakt voor een andere kijk op toerisme: Hoe ontvangen we de campers in Fryslân? en zijn onze meren eigenlijk wel bereikbaar als je niet in het bezit bent van een boot?
We wensen Hans, Wendy en Wim veel succes met hun activiteiten en we zien hen zeker terug binnen het CDA in Fryslân. Als fractie kijken wij terug op een plezierige samenwerking!

Nieuwe Statenleden
Na dit afscheid werden Anne Schelhaas, Rendert Algra en Johan van Tuinen als nieuwe Statenleden beëdigd door de Commissaris van de Koning. Anne Schelhaas draait al jaren mee binnen het CDA en maakte de afgelopen drie jaar als eerste opvolger al deel uit van de fractie. Schelhaas is agrarisch ondernemer, runt een maatschap met zijn zoon en woont in Blesdijke. Rendert Algra is een oude bekende in de Statenfractie en binnen het CDA. Algra is zelfstandig ondernemer en woont in Jubbega. Johan van Tuinen heeft een hoveniersbedrijf in Berlikum en is al jaren actief binnen het CDA van Noordwest Friesland. Daarnaast is Van Tuinen voorzitter van De Freule. Als fractie zijn we blij met deze heren en we hopen dat ze zich snel thuis voelen in de politieke arena.

Omslag in denken en doen
Statenlid Jose Vroonland voerde namens het CDA het woord over de beleidsbrief circulaire economie. Bij circulaire economie gaat het erom dat producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde houden. De beleidsbrief gaat over de rol van de provincie. Hoe kan de provincie bijdragen aan deze verandering, met wie kan en moet de provincie samenwerken en welke instrumenten kan de provincie inzetten?

Volgens het CDA vraagt de overgang naar een circulaire economie om een omslag in denken en doen. Dat is uitdaging, maar levert ook kansen op, bijvoorbeeld voor het MKB. Het is goed dat veel bedrijven al met circulaire economie bezig zijn. Samen met de vereniging Circulair Fryslân kan dit verder gestimuleerd worden. Wij willen dat de provincie een strategische samenwerking aangaat met andere regio’s in Europa die net als Fryslân voorop lopen als het gaat om circulaire economie. Dat schept mogelijkheden en kansen, op het gebied van innovatie, handel en kennisdeling. Hiervoor dienden wij met de FNP een motie in die met een ruime meerderheid werd aangenomen.

Drempels omlaag, ambitie omhoog!
Als laatste stond het rapport van de Rekenkamers over het Waddenfonds op de agenda. Het Waddenfonds moet een impuls geven aan de ecologie en economie van het Waddengebied. Het geld uit dit fonds moet doelmatig en doeltreffend ingezet worden. Daar gaan de aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport over. Jose Vroonland was ook over dit onderwerp woordvoerder. Zij gaf aan dat het geld van het Waddenfonds op de juiste plaatsen terecht moet komen. 'We kunnen onvoldoende volgen of het gebeurt, hoe het gebeurt of waarom het niet gebeurt. Er is geld, er zijn aanvragen en toch raakt de pot niet leeg', aldus Vroonland. Voor het CDA zijn drie aanbevelingen uit het Rapport belangrijk: er moet snel een monitoringskader komen, het moet inzichtelijker worden of een aanvraag kans maakt en de onafhankelijkheid van de besluitvorming over de Waddenfondsmiddelen is belangrijk. Kortom: drempels omlaag en ambitie omhoog!

Benut meevaller Afsluitdijk voor verbreden sluis Kornwerderzand
Recent bleek er een meevaller te zijn van € 81 miljoen bij het aanbesteden van het werk aan de Afsluitdijk. Samen met de FNP diende ik een motie in dat de gedeputeerde er bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op moet aandringen het geld te besteden aan het verbreden van de sluis van Kornwerderzand. De sluis bij Kornwerderzand heeft beperkte afmetingen (14 meter) waardoor sommige schepen de sluis nu niet kunnen passeren. Noord-, oost- en midden Nederland lopen dan ook grote kansen en opdrachten mis. Het verbreden van de sluis, tot een breedte van 25 meter, biedt economische kansen voor de regio, denk aan de werf van Makkum.
 
Johan Tjalsma, fractievoorzitter
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

Circulaire economie: voor een Fryslân dat we door willen geven

 
Bij circulaire economie gaat het erom dat producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde houden. Een belangrijk punt ...  
Lees meer      
 
 
   
 

Benut meevaller Afsluitdijk voor verbreden sluis Kornwerderzand

 
Recent bleek er een meevaller te zijn van 81 miljoen bij het aanbesteden van het werk aan de Afsluitdijk. Statenlid Johan Tjalsma diende tij...  
Lees meer        
 
 
   
 

Anne Schelhaas, Rendert Algra en Johan van Tuinen beedigd als nieuwe Statenleden

 
Drie nieuwe Statenleden van het CDA werden tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 28 maart beedigd: Anne Schelhaas, Rendert Algra ...  
Lees meer        
 
 
   
 

CDA Fryslân neemt afscheid van Statenleden

 
Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 28 maart werd afscheid genomen van de CDA Statenleden Wendy Zuidema, Hans Visser en Wim Eil...  
Lees meer        
 
 
   
 

Veenweide: geen koeien op waterski maar maatwerk en draagvlak

 
Een aantal partijen in de Provinciale Staten wil verhoging van het waterpeil wil om een einde te maken aan de veenweideproblematiek. Dit ond...  
Lees meer      
 
 

Nieuws van de gedeputeerden

 
   
 

Eerste slimme kruising ligt in Fryslân

 
Fryslân heeft een primeur: een slimme kruising. Op deze kruising, in de N359 bij Huns en Leons, staan digitale verkeersborden. De borden pas...  
Lees meer      
 
 
   
 

Studiefonds voor Friese studenten RUG/Campus Fryslân

 
Om meer Friese studenten te werven voor de brede Bachelor Global Responsibility en Leadership bij het University College van RUG/Campus Frys...  
Lees meer      
 
 

Ander nieuws:

 
    Provincie Fryslân voorop in circulaire economie    -    Lees meer  
    Valuta voor Veen in de praktijk    -    Lees meer  
 
 

Partij - Gemeenteraadsverkiezingen

 
 
Woensdag 21 maart waren de verkiezingen voor de gemeenteraad. Voorafgaand aan deze dag is er door de lokale afdelingen van het CDA veel werk verricht. Het schrijven van het verkiezingsprogramma, het maken van een goede kandidatenlijst en het organiseren van de campagne. Doel om zoveel mogelijk kiezers te winnen voor de idealen van de lokale CDA afdeling.

Het was middernacht toen alle uitslagen bekend waren gemaakt, in veel gemeenten heeft het CDA gewonnen en zijn de grootste partij geworden. Namens het bestuur van CDA Fryslân van harte gefeliciteerd! Uiteraard hebben de lokale CDA afdelingen zich geprofileerd met een goed programma maar ze waren ook overal in de gemeente zichtbaar. Al die partijgenoten / vrijwilligers hebben een ongelooflijke drive en een positieve uitstraling. Ik hoorde van één van de kandidaten: “Het is ontzettend koud, maar het CDA is een warm bad”. Dat harde werken en die positieve uitstraling heeft de kiezer beloond.
De komende tijd nemen CDA raadsleden afscheid, dank voor alle inzet de afgelopen jaren. De nieuwe mensen staan klaar om in veel gevallen de coalitieonderhandelingen te starten.

Wij wensen ze Gods wijsheid toe en vertrouwen erop dat ook de komende jaren het CDA geluid in veel gemeenten te horen zal zij.

Ackelyn Stapensea
 
 
 

Laatste partijnieuws

 
   
 

Oproep voor input verkiezingsprogramma's Provinciale Staten en Wetterskip

 
In maart 2019 zijn de volgende verkiezingen, dit keer voor de Provinciale Staten en het Wetterskip. Inmiddels zijn de voorbereidingen daarvo...  
Lees meer        
 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.