Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
26 april 2018
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie

 
 
De afgelopen maand konden onze nieuwe statenleden Johan van Tuinen, Rendert Algra en Anne Schelhaas goed worden ingewerkt. Alle drie behandelden zij een onderwerp dat eerst in de verschillende commissies werd voorbereid en waarover Provinciale Staten gisteren een besluit namen. Voor de heren was hun bijdrage in de Statenvergadering meteen hun ‘fammerede’ of maidenspeech; de eerste toespraak die in dit geval nieuwe statenleden houden. Daarbij is het gebruikelijk dat zij niet worden geïnterrumpeerd.  

Arriva
De vergadering gisteren begon met vragen van ons statenlid Teus Dorrepaal aan gedeputeerde Kramer over het schenden van de aanbestedingsafspraken door Arriva. De busmaatschappij zette op Ameland en Terschelling dieselbussen in, in plaats van elektrische bussen, en dat was niet afgesproken. Het CDA streeft naar emissievrij openbaar vervoer in Fryslân in 2025, en Arriva heeft destijds aangegeven hier aan mee te willen werken. Het CDA vindt dat hierdoor twijfel wordt opgeroepen over de betrouwbaarheid en transparantie van het bedrijf. De gedeputeerde, die toegaf hiervan op de hoogte te zijn, zei dat de reiziger hiervan nooit de dupe was geweest, wat voor hem een reden was de statenleden niet te informeren. De dieselbussen zijn volgens hem zeer sporadisch ingezet, zo laten de kilometerstanden zien.  

Water
Water was een groot thema tijdens de Statenvergadering. Anne Schelhaas behandelde de onderhoudsdiepte van de Friese meren, Johan van Tuinen ging in op het verzoek om een pilot voor snelvaren op het Burgumer Meer toe te staan en José Vroonland voerde het woord over de evaluatie van het Friese Merenproject. Zelf bracht ik het CDA-standpunt in over het oeverbeheer. Tenslotte stond nog De Skieding, het stuk van de N358 tussen Surhuisterveen en de A7 dat wordt aangepakt, op de agenda. Rendert Algra had zich in het onderwerp verdiept en was hiervoor onze woordvoerder. Meer over de Statenvergadering vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

Werkbezoek aan Weststellingwerf
Begin deze maand brachten wij met onze fractie een werkbezoek aan de CDA-fractie van Weststellingwerf waar Hans Visser, van wie wij vorige maand als statenlid afscheid namen, nu raadslid is. Vanaf de bovenste verdieping van het gemeentehuis in Wolvega met een prachtig uitzicht over de Stellingwerven spraken we met elkaar over o.a. de Omgevingsvisie die de gemeente met allerlei belangengroepen heeft opgesteld. Deze werkbezoeken zijn altijd inspirerend en het is prettig om met onze collega’s te spreken over onderwerpen die op lokaal en provinciaal niveau spelen.

Afgelopen maandag was ik met vele andere CDA-ers bij de ledenvergadering van het CDA Fryslân in Leeuwarden. Een volle zaal en een mooie discussie over hoe we partij zijn aan de hand van een zevental punten. Dat geeft energie om samen verder te gaan!

Johan Tjalsma,
Voorzitter CDA Statenfractie Fryslân
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

Diepte meren belangrijk voor imago watersport

 
Er is de laatste jaren veel geinvesteerd om Fryslan aantrekkelijk te maken en te houden voor de watersporter. In 2009 heeft de provincie het...  
Lees meer        
 
 
   
 

Op naar een brede water(sport)visie

 
Het Friese Merenproject is in december 2000 gestart om het watersportgebied rondom de Friese meren aantrekkelijker maken. De provincie Fries...  
Lees meer      
 
 
   
 

De Skieding wordt opgewaardeerd

 
De N358 (De Skieding) tussen Surhuisterveen en de A7 wordt aangepakt door de provincie Fryslan. Gisteren lag in de Provinciale Staten een vo...  
Lees meer      
 
 
   
 

CDA voor duidelijkheid over oeverbeheer

 
In de Provinciale Staten werd gisteren (25 april 2018) het beheer en onderhoud van de oevers langs de Friese waterwegen besproken. Het CDA w...  
Lees meer      
 
 
   
 

CDA onaangenaam verrast over schenden aanbestedingsafspraken door Arriva

 
In het Friesch Dagblad van dinsdag 24 april stond dat busmaatschappij Arriva afspraken uit de aanbesteding schendt. Statenlid Teus Dorrepaal...  
Lees meer      
 
 

Ander nieuws:

 
    Fryslân overvallen door toewijzing nieuw PAS-gebied    -    Lees meer  
 
 

Nieuws van de gedeputeerden

 
   
 

Eerste slimme kruising ligt in Fryslân

 
Fryslân heeft een primeur: een slimme kruising. Op deze kruising, in de N359 bij Huns en Leons, staan digitale verkeersborden. De borden pas...  
Lees meer      
 
 
   
 

Studiefonds voor Friese studenten RUG/Campus Fryslân

 
Om meer Friese studenten te werven voor de brede Bachelor Global Responsibility en Leadership bij het University College van RUG/Campus Frys...  
Lees meer      
 
 
 

Partij -  CDA Nieuwe Stijl: een open netwerkpartij met idealen

 
 
Bovenstaande titel stond afgelopen maandagavond als één van de punten op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van CDA Fryslân. Overigens een bijeenkomst met een (waarde)volle zaal mensen en agenda!

Aanleiding om dit thema op de agenda te zetten is dat het Partijbestuur in deze periode wil komen tot een gedegen voorstel dat leidt tot structurele partijvernieuwing. Hiertoe zijn een aantal strategische doelen geformuleerd en ik citeer enkele uit het werkplan van het Dagelijks Bestuur: “Het CDA wil een vitale vereniging zijn met (tenminste) een stabiliserend ledenaantal en een groter aandeel van jongere leden. Een partij waarin ruimte is voor verschillende vormen van betrokkenheid. Een partij waarin lokale afdelingen de basis vormen, van elkaar leren en elkaar inspireren. Een netwerkpartij met een externe focus, die opereert vanuit gedeelde waarden en zich inzet voor het algemeen belang, enz….”

Er is een Taskforce Politieke Partij Nieuwe Stijl ingesteld. En dit heeft geleid tot het ‘bakken’ van 7 bouwstenen.  Deze zullen als basis dienen om te komen tot een aantal concrete verandervoorstellen die leiden tot genoemde partijvernieuwing.

Als kersvers, in deze vergadering benoemd, bestuurslid van CDA Fryslân en daarmee de Commissie Opleiding & Ontwikkeling vertegenwoordigend wil ik er eentje uitlichten: Permanente ontwikkeling: blijven leren, evalueren en ontwikkelen.

Het CDA is nooit af. Onze samenleving blijft zich ontwikkelen en het is belangrijk om als partij goed aangehaakt te blijven. We zullen continu kritisch moeten blijven op ons functioneren en blijven werken aan verbetering, aan kennis en vaardigheden. Als Commissie Opleiding & Ontwikkeling leveren we daaraan een waardevolle bijdrage!
 
Durkje Groen-Tamminga,
Bestuurslid CDA Fryslân
Commissie Opleiding & Ontwikkeling
 
 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.