Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
21 juni 2018
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie

 
 
Wind en water, dat zijn de thema’s die in politiek Leeuwarden centraal staan deze maand. Provinciale Staten vergaderen in juni twee keer met inhoudelijk grote onderwerpen op de agenda. Gisteren waren dat de Vaarwegen en bereikbaarheid van binnenhavens en volgende week de kadernota en windpark Nij Hiddum Houw. Dat deze onderwerpen leven in Fryslân blijkt wel uit het grote aantal insprekers tijdens de hoorzittingen over het windpark en over de vaarwegen.

Visie op vervoer over water
Aan de Staten werd gevraagd om een visie vast te stellen over het vervoer over water in Fryslân. Daarbij werd voorgesteld om het Van Harinxmakanaal verder geschikt te maken voor ‘klasse Va schepen’ (110 m lange schepen). Per klasse zijn de maximale afmetingen van een schip vastgelegd, waarmee meteen duidelijk wordt welke bruggen ondervaarbaar zijn en welke kanalen en rivieren wel of niet bevaarbaar zijn vanwege diepgang en manoeuvreerbaarheid. Gedeputeerde Staten vinden dat iedere binnenhaven een passende bereikbaarheid moet hebben en dat door Terherne en Earnewâld geen klasse Va-vaart mag worden toegestaan in verband met de veiligheid. Voorgesteld werd om de vaarweg naar Heerenveen niet op te waarderen naar klasse Va en te onderzoeken of er een andere oplossing is voor de bedrijven in Heerenveen. Over de vaarweg naar Drachten stelden GS voor om nu nog geen besluit te nemen, maar eerst nieuw onderzoek te doen samen met het gebied.
 
Vaarweg Drachten: bovenal duidelijkheid voor betrokkenen
Namens het CDA voerde Rendert Algra over dit onderwerp het woord. Als CDA hadden we vooraf een heldere lijn afgesproken: duidelijkheid richting boeren, inwoners in het gebied en ondernemers. Ook brachten wij onlangs ter voorbereiding samen met onze collega’s van de CDA-fractie Leeuwarden een bezoek aan Grou en De Burd.
 
Er wordt al heel lang gesproken over een nieuwe vaarweg naar Drachten en er liggen twee brede onderzoeken naar mogelijkheden van deze nieuwe vaarweg. Hieruit blijkt dat de kosten niet opwegen tegen de baten. In dit voorstel zou ook de landbouwpolder De Hege Warren bij Oudega onder water gezet worden. Door de polder zou dan een nieuw kanaal moeten worden gegraven dat bij Grou aansluit op het Prinses Margrietkanaal. Zo’n kanaal zou 69 miljoen euro kosten. Als CDA wilden we geen nieuw onderzoek, maar eerst duidelijkheid van Wetterskip Fryslân en de gemeente Smallingerland of zij mee willen betalen. Daarna kan er dan een keuze gemaakt worden of er een vervolgonderzoek moet komen.
 
De partijen waren gisteren behoorlijk verdeeld. Uiteindelijk is ingestemd met het voorstel om toch de mogelijkheden voor een nieuwe vaarweg naar Drachten te onderzoeken.
Hierdoor is het besluit weer met meer dan een jaar uitgesteld en blijft het wachten op duidelijkheid voor de betrokkenen.
 
Veiligheid op het water
Als CDA vinden wij veiligheid op (vaar)wegen erg belangrijk. Een grote meerderheid van de Staten stemde in met ons voorstel om het zicht op het vaarwater voor grote schepen te verbeteren. Beroepsvaart en recreatievaart zitten elkaar soms letterlijk in het vaarwater. Dit heeft te maken met te hoge bosschages waardoor zichtlijnen vanuit de boten verloren gaan. Wij pleitten voor snoeien om de veiligheid voor zowel recreatie- als beroepsvaart te verhogen.

Tenslotte is besloten dat het Van Harinxmakanaal verder geschikt wordt gemaakt voor zwaardere schepen van de categorie Va, zodat dat kanaal als uitwijkmogelijkheid kan dienen voor de scheepvaart op het Prinses Margrietkanaal.
 
Ondanks de verdeeldheid binnen de partijen was het gisteren een boeiend debat in een democratisch proces. Ik kijk uit naar volgende week als we spreken over de kadernota en het windpark Nij Hiddum Houw.
 
Johan Tjalsma
Fractievoorzitter CDA Statenfractie
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

Leerzame expertmeeting windenergie met gemeenteraadsfracties

 
Dinsdag 19 juni kwamen woordvoerders van de Friese CDA-gemeenteraadsfracties en de CDA Statenfractie bij elkaar in de Loft van het provincie...  
Lees meer        
 
 
   
 

Geslaagd CDA relatie event tijdens Oranjewoudfestival

 
Op vrijdag 8 juni organiseerde de CDA Statenfractie in het kader van LF2018 een geslaagd CDA relatie event op landgoed Oranjewoud. Aanwezig ...  
Lees meer        
 
 
   
 

Werkbezoek aan Grou

 
Op 7 juni bracht de CDA-Statenfractie met de collegas van de CDA-fractie Leeuwarden een werkbezoek aan Grou. In het prachtige vernieuwde The...  
Lees meer        
 
 
 

Nieuws van de gedeputeerden

 
   
 

De Rouwe in de bres voor MKB

 
Het kabinet moet meer doen voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Dit stelt CDA gedeputeerde in Fryslân, Sander de Rouwe (Economische Zaken...  
Lees meer        
 
 
   
 

Fryslân kiest voor verandering in personeelsinzet

 
Door onder andere het afronden van grote infraprojecten en het krimpen van de provinciale begroting gaat de provincie Fryslan werken met min...  
Lees meer        
 
 

Het doek is gevallen

 
 
Tijdens een bijzondere bijeenkomst op 25 april 2018 is met een boottocht door het Friese merengebied afscheid genomen van het Friese CDAV. Ondanks herhaalde oproepen bleek het niet mogelijk om nieuwe bestuursleden te werven.

De dag stond in het teken van ontmoeting, netwerken en  herinneringen ophalen. Naast een 50 tal vrouwen waren als bijzondere gasten de voorzitter van het CDA Fryslân de heer Theo Joosten en de voorzitter van het landelijk CDAV mevrouw Josine Westerbeek aanwezig. Een verrassing was voor mij het ontvangen van de zilveren CDA speld uitgereikt door Josine.

Gedurende 40 jaar zijn vele vrouwen actief geweest in het CDA of CDAV. Als bestuurslid maar ook als gemeenteraadslid of wethouder. Wij hebben altijd met veel plezier samengewerkt, vele vrouwen ontmoet en waar mogelijk gesteund. Naast het landelijk CDAV waren er contacten met het provinciale bestuur. Zo waren we vertegenwoordigd in het algemeen en later ook in het dagelijks bestuur. Ook daar is veel veranderd. Het  AB bestond  in eerste instantie uit een vertegenwoordiging van alle afdelingen. Dat is geformeerd  tot een bestuur met een 8 tal leden. De toen bestaande Kamerkringen zijn opgeheven. De voorzitters in de afgelopen periode, het waren er zes, zijn ons altijd zeer positief tegemoet te treden.

Nu dus het einde. Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking. Tevens oproepen om zich in te blijven inzetten voor het CDA, de partij die ons zo dierbaar is. De vergaderingen te bezoeken en  vrouwen aan te moedigen om politieke functies aan te nemen. Een speciaal woord van dank aan de medebestuursleden Akke Toren, Rineke Osinga, Sjoukje Dijkstra en Djoke Travaille. 

Met een hartelijke CDAV groet,
Sjoerdtje Kok
 
 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.