Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
28 juni 2018
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie

 
 
Wind
Deze maand vergaderden Provinciale Staten twee keer met grote onderwerpen op de agenda. Vorige week waren dat de Vaarwegen en binnenhavens en gisteren was dat Windpark Nij Hiddum-Houw. Hierbij ging het over het ‘Provinciaal Inpassings Plan’ (voldoet het plan aan de voorwaarden om daar gerealiseerd te kunnen worden?) voor het nieuw te bouwen Windpark Nij Hiddum-Houw en niet meer over de vraag of het windpark er wel of niet moet komen. Een beladen en emotioneel onderwerp voor omwonenden en betrokkenen. Dat bleek ook uit de vele insprekers tijdens de hoorzittingen afgelopen maand in het provinciehuis en de aanwezigen gisteren op de publieke tribune.  
 
Onze fractie wil meer aandacht voor de omgeving van windpark Nij Hiddum-Houw. Tijdens de Statenvergadering van gisteren hebben wij ons sterk gemaakt voor een hogere compensatie voor omwonenden van het park, lagere molens, monitoring van gezondheidsrisico’s en een evaluatie van het proces rondom de Omgevingsadviesraad (OAR). Om deze zaken voor de omgeving op korte termijn te kunnen realiseren, zonder dat daarbij de al gemaakte afspraken voor compensatie van de omgeving in gevaar komen, is het definitieve besluit over windpark Nij Hiddum-Houw verplaatst naar de Statenvergadering van 18 juli. Meer hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief.
 
Iepen Mienskipsfûns
Behalve dit onderwerp stond ook de kadernota op de agenda. In de Kadernota worden de uitgangspunten en richtlijnen opgenomen op basis waarvan de begroting voor de provincie wordt gemaakt. In mijn bijdrage hiervoor heb ik onder meer het Iepen Mienskipsfûns benoemd. Het Iepen Mienskipsfûns wordt voortgezet. Als CDA zijn we blij dat dit fonds de komende jaren blijft bestaan. Het is de afgelopen jaren een belangrijk middel gebleken voor de vele (kleinere) initiatieven om de leefbaarheid in wijk, dorp of stad in onze provincie te verbeteren. Een mooie manier om gestalte te geven aan de Mienskip en deze te ondersteunen! 
 
Fonds voor grotere initiatieven
Het CDA heeft een nieuw initiatief gesteund, samen met de VVD, PvdA en anderen om het college te laten onderzoeken of er een fonds kan komen voor grotere initiatieven. Het Iepen Mienskipsfûns gaat om de kleinere projecten. Voor grotere projecten zijn geen middelen beschikbaar. Een voorbeeld van een groter project zou de ondersteuning van de nieuwbouw van Museum Hindeloopen zijn. Wij hebben dit museum en de uitbreiding ervan gisteren op de agenda gezet. Een museum waarvoor wij aandacht vragen, want Hindeloopen heeft een bijzondere en rijke historie die wij graag doorgeven. Maar dan moet er wel geïnvesteerd worden in de huisvesting van het museum. 
 
Verlaging opcenten
Als CDA zien wij de verlaging van de opcenten, de motorrijtuigenbelasting, graag blijvend verlaagd. Wij zijn dan ook blij dat deze de komende jaren structureel voor de helft verlaagd blijven.
 
Holwerd aan Zee
Het project Holwerd aan Zee dragen wij als CDA een warm hart toe. Een mooi initiatief, van onder op voor en door het dorp Holwerd met een economische impuls naar de regio. De eerste fase is uitgewerkt met daarin een doorbraak door de zeedijk, een verbinding tussen het dorp en de Waddenzee, een meer met een kleinschalig recreatiepark, het omzetten van 35 ha grond in natuur en water en tal van recreatieve voorzieningen. Het is duidelijk dat we daar als CDA graag verder mee willen. Voor oktober staat het inhoudelijke debat gepland. Wij steunden gisteren het amendement dat geld reserveert voor de begroting van vorig jaar voor Holwerd aan Zee. Vrijgeven komt na de inhoud en geld volgt beleid, zo is ons devies.
 
Een lange Statenvergadering gisteren. We bereiden ons nu voor op de PS-vergadering van 18 juli, de laatste voor de zomervakantie, waarbij er opnieuw drie inhoudelijk grote onderwerpen op de agenda staan: de veenweidevisie, het besluit over windpark Nij Hiddum Houw en het BMC rapport over natuurinrichting.
 
Johan Tjalsma
Fractievoorzitter CDA Statenfractie 
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

Statenfractie brengt werkbezoek aan veenweidepilot de Grote Veenpolder

 
Vandaag waren de CDA Statenleden Maaike Prins en Anne Schelhaas samen met leden van CDA Wetterskip en de gemeenteraadfracties van Weststelli...  
Lees meer        
 
 
   
 

Automobilist schrikt zich wild

 
Onlangs is gebleken dat er jaarlijks veel ongelukken plaatsvinden op provinciale wegen met overstekend wild. Het CDA heeft verkeersveilighei...  
Lees meer      
 
 
   
 

CDA Statenfractie wil meer aandacht voor omgeving windmolenpark Nij Hiddum-Houw

 
De CDA Statenfractie wil meer aandacht voor de omgeving van windpark Nij Hiddum-Houw. Tijdens de Statenvergadering van woensdag 27 juni maak...  
Lees meer        
 
 
   
 

Leerzame expertmeeting windenergie met gemeenteraadsfracties

 
Dinsdag 19 juni kwamen woordvoerders van de Friese CDA-gemeenteraadsfracties en de CDA Statenfractie bij elkaar in de Loft van het provincie...  
Lees meer        
 
 
   
 

Geslaagd CDA relatie event tijdens Oranjewoudfestival

 
Op vrijdag 8 juni organiseerde de CDA Statenfractie in het kader van LF2018 een geslaagd CDA relatie event op landgoed Oranjewoud. Aanwezig ...  
Lees meer        
 
 

Nieuws van de gedeputeerden

 
   
 

De Rouwe in de bres voor MKB

 
Het kabinet moet meer doen voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Dit stelt CDA gedeputeerde in Fryslân, Sander de Rouwe (Economische Zaken...  
Lees meer        
 
 
   
 

Fryslân kiest voor verandering in personeelsinzet

 
Door onder andere het afronden van grote infraprojecten en het krimpen van de provinciale begroting gaat de provincie Fryslan werken met min...  
Lees meer        
 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.