Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
01 november 2018
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie

 
 
De nalatenschap van Culturele Hoofdstad, ook wel de Agenda 2028 of legacy genoemd, stond gisteren als hoofdpunt op de agenda van Provinciale Staten.
 
Dit jaar is een succes voor Fryslân en Leeuwarden. Het was een feestelijk jaar voor iedereen. Het enthousiasme van de eigen inwoners is en was groot en dat gold ook voor de gasten van buiten de provincie en van buiten Nederland. Maar hoe geven wij dit jubeljaar voor Fryslân door?
 
Handelsmissies
Als CDA zijn wij voor ondernemerschap in de culturele wereld en meer cultuur in de ondernemerswereld. Om de Friese export te bevorderen, dienden wij een motie in om vaker aan culturele evenementen gelinkte inkomende handelsmissies te organiseren. Een betere exportpositie van het Friese bedrijfsleven hoort wat ons betreft bij de nalatenschap van Culturele Hoofdstad. Deze motie werd met een meerderheid van stemmen aangenomen.
De nieuwe organisatie die straks aan de slag gaat met het vervolg op Culturele Hoofdstad moet wat ons betreft geen zwaar opgetuigde organisatie zijn, maar een slanke organisatie waarin vele partijen samen werken. Voor marketing willen wij meer geld beschikbaar stellen. De marketing liep de afgelopen jaren goed en we moeten blijvend investeren in goede relaties met de (internationale) pers en -vakbladen.
 
Van Gogh in Fryslân
Wij zijn trots op Fryslân en laten dat graag zien aan de wereld. Tijdens mijn betoog daagde ik het culturele veld uit om de wereld naar Fryslân te halen. “Laat onze collecties de wereld over gaan en laten we daarnaast de wereld naar ons toe halen, zoals is gebeurd met de Alma Tadema tentoonstelling en Escher. Niet alleen door het Fries Museum, maar ook door lokale musea. Waar in Fryslân hangt volgend jaar een Van Gogh?”
 
Een meerderheid van de Staten steunde uiteindelijk het voorstel van het college om in 2019 € 2 miljoen beschikbaar te stellen om cultureel ondernemerschap en de programmering verder te ontwikkelen en uit te voeren. De Staten besloten daarnaast om ook voor 2020 € 2 miljoen beschikbaar te stellen. Ook het in 2017 beschikbaar gestelde bedrag van € 1 miljoen voor ticketrisico’s bij LF2018 producties zal beschikbaar blijven als dekking van ticketrisico’s bij culturele producties na 2018.

Financiële reserves
Vervolgens werd gesproken over de financiële reserves van de provincie. Voor het CDA is van belang dat het geld uit de bijzondere reserves voor het Van Harinxmakanaal ingezet kan worden en dat vervanging van de spoorbrug door een aquaduct op de agenda komt. De € 21 miljoen die beschikbaar komt, is een mooi startbedrag om met Leeuwarden en ProRail in overleg te gaan.

REC
Onze fractie stemde gisteren tenslotte voor een voorstel voor scherpere handhaving door de provincie op de uitstoot van de REC afvaloven in Harlingen. De toegestane correcties voor meetonzekerheden die eerder te ruim waren, worden nu verscherpt. Dit betekent dat het dag- en jaargemiddelde voor de uitstoot van zeven stoffen waarvoor de REC vergunning heeft gekregen per 1 januari wordt verlaagd.

Vooruitblik
Nog even vooruitblikken op de komende maand. Vanavond gaan wij naar Dokkum waar we spreken met de CDA (kandidaat) raadsleden van de nieuw te vormen gemeente Noardeast Fryslân en een bedrijf bezoeken. Verder staan de komende maand twee Statenvergaderingen gepland: op 14 november wordt de begroting voor 2019 besproken en op 28 november praten we over de legesverordening, de strategische personeelsplanning van de provincie en het initiatiefvoorstel ‘Anders formeren’ van 50PLUS. Voordat wij hierover een standpunt innemen, is er eerst een expertmeeting met ervaringsdeskundigen. Kortom, er ligt weer een politiek boeiende maand voor ons!
 
Johan Tjalsma, fractievoorzitter CDA Fryslân
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

CDA verbaasd over late ontheffingverlening Strontweek Workum

 
De CDA Statenfractie wil van de provincie weten hoe het kan dat, na maanden van voorbereiding door de organisatie de ontheffing voor de viss...  
Lees meer        
 
 
   
 

Alles heeft zijn tijd!

 
Hoe geven wij ons cultureel jubeljaar door? Prediker schreef het al: Alles heeft zijn tijd. Er is een tijd voor het feest, tijd van feest en...  
Lees meer        
 
 
   
 

Mede dankzij vragen CDA EU steun voor ontslagen Friezen

 
Fryslân, Drenthe en Overijssel krijgen €1.192.500 voor 450 ontslagen bankmedewerkers voor de zoektocht naar een nieuwe baan. ...  
Lees meer        
 
 

Nieuws van de gedeputeerden

 
   
 

Fryslân staat er financieel goed voor

 
Fietsveiligheid, de afronding van grote infraprojecten, de aanleg van breedband, een circulaire economie en het vasthouden van de energie ui...  
Lees meer      
 
 
 

Partij - Friese CDA agenda

 
  Digitaal of op papier, bijna iedereen maakt gebruik van een agenda. Het woord ‘agenda’ vindt zijn oorsprong in het Latijn. Het is afkomstig van het werkwoord agere (doen) en betekent letterlijk “de dingen die gedaan moeten worden”.

Alle geledingen binnen het CDA: provinciaal bestuur, Provinciale Staten, CDJA, Wetterskip, maar ook alle gemeentelijke afdelingen hebben hun eigen agenda of jaarplanning. De geledingen zijn nu doorgaans te laat of soms helemaal niet op de hoogte van elkaars activiteiten, met als gevolg dat er soms wel twee of drie CDA activiteiten op één avond zijn gepland. U als lid moet dan een keuze maken uit misschien wel twee interessante bijeenkomsten. Dat moet anders! 

Het provinciaal bestuur is bezig om samen te komen tot een ‘Friese CDA agenda’. Een agenda waar alle bijeenkomsten voor onze CDA leden in staan vermeld. Op basis van deze planning kunnen de gemeentelijke afdelingen weer hun eigen planning maken. Op deze manier hoeft u geen enkele bijeenkomst meer te missen. Houdt u binnenkort ook uw agenda bij de hand om al die mooie bijeenkomsten te noteren?

Ackelyn Stapensea
 
 
 

Partijnieuws

 
   
 

Concept verkiezingsprogramma's Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân

 
De afgelopen maanden heeft een speciale programcommissie zich gebogen over een aansprekend toekomstperspectief voor de provincie Fryslan: on...  
Lees meer        
 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.