Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
15 november 2018
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie

 
 
Gisteren stond in de PS-vergadering de begroting voor 2019 centraal. Financieel zijn we als provincie gelukkig ‘gezond’ en blijven we gezond. Volgend jaar wordt € 472 miljoen euro geïnvesteerd in onze provincie.
 
Holwerd aan Zee
Namens onze partij was ik woordvoerder bij de begroting. Tijdens de vergadering vroeg ik aandacht voor een aantal zaken, zoals het Iepen Mienskipsfûns met geld voor lokale leefbaarheidsinitiatieven. Als CDA maken wij ons sterk om deze regeling ook na 2019 te behouden. Ook het ‘fan ûnder op’-project Holwerd aan Zee verdient volgens ons steun. Er is al geld opzij gezet voor de uitvoering van de eerste fase, maar we wachten nog op een uitgewerkt voorstel van de provincie. Om te voorkomen dat andere subsidieverstrekkers zich terugtrekken vanwege het ontbreken van een provinciale bijdrage, vroeg ik het college om met spoed met dit voorstel te komen. Ook volgend jaar blijft de motorrijtuigenbelasting laag. Als CDA vinden wij het belangrijk dat deze belasting laag blijft en we zijn er trots op dat de komende jaren zo blijft.
 
Brexit
Ik sprak mijn zorgen uit of het Friese bedrijfsleven wel klaar is voor de Brexit. Hoe de Brexit eruit ziet is niet bekend, maar het zal ongetwijfeld leiden tot meer administratieve inzet en mogelijke douaneactiviteiten die we eigenlijk in Nederland en Europa niet meer kennen. Het college gaf aan dat de provincie ondernemers wil helpen om zich bij hun export te richten op andere landen dan het Verenigd Koninkrijk, als dat land straks niet meer lid is van de Europese Unie. De provincie wil hiervoor een regeling opzetten. Relatief veel Friese bedrijven, vooral uit de agrarische sector en de transportsector, doen zaken met het Verenigd Koninkrijk, zeker vergeleken met buurprovincies Groningen en Drenthe.
 
Museum Hylpen
Speciale aandacht vroeg ik voor museum Hylpen (Hindeloopen). Hylpen, ooit een wereldstad, nu een klein, maar bijzonder stadje aan de Friese kust met een unieke cultuur op gebied van taal, varen, kostuums, houtsnijwerk en de bekende schilderkunst, waarin de oude allure van wereldstad herkenbaar is. Deze cultuur willen wij koesteren en naar de toekomst doorgeven. Niet voor niks is de Hylper cultuur erkend als immaterieel erfgoed. Museum Hylpen kan een toeristische topattractie worden in de ontwikkeling van de regio langs de IJsselmeerkust. Het museum heeft een aansprekend plan voor de bouw van een eigentijds en toekomstbestendig museum en vroeg de provincie om eenmalige bijdrage van € 500.000,-. Wij wilden hier graag aan meewerken en dienden hiervoor een amendement in die door een meerderheid van de partijen werd gesteund. 
 
IJshockeyhal Thialf
In de begroting was een bedrag opgenomen voor de renovatie van de ijshockeyhal van Thialf. Hiervoor ontbrak echter een goed plan. Voor topsportschaatsen in Fryslân is een gezonde exploitatie van Thialf belangrijk. Wij vroegen de provincie daarom om met betrokken partijen zoals de gemeente Heerenveen, een integraal plan op te stellen om topsport in Thialf te waarborgen, waarin ook de ijshockeyhal meegenomen wordt. De provincie moet bovendien eerst aantonen wat renovatie van de ijshockeyhal oplevert voor de topsport in Friesland.
Ook hiervoor dienden wij een amendement in dat brede steun kreeg van de andere politieke partijen.
 
De laatste vergadering over de begroting in deze samenstelling. Ik kijk terug op een goed debat in de Staten en ben tevreden met de uitkomst van de zaken waarvoor wij ons als CDA sterk maakten. Over twee weken is er weer een reguliere Statenvergadering. Dan praten we o.a. over de legesverordening, een voorstel van 50PLUS en het strategisch personeelsplan van de provincie. Vanavond bereiden we dit als fractie alvast voor.
 
Johan Tjalsma,
Fractievoorzitter CDA Statenfractie
 
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

Steun voor aansprekend plan Museum Hylpen

 
Tijdens de Statenvergadering over de provinciale begroting voor 2019 vroeg de CDA Statenfractie speciale aandacht voor Museum Hylpen (Hindel...  
Lees meer        
 
 
   
 

Statenfractie wil plan voor waarborgen topsportschaatsen in Thialf

 
De CDA fractie vraagt de provincie om met betrokken partijen zoals de gemeente Heerenveen, een integraal plan op te stellen om topsport in T...  
Lees meer        
 
 
   
 

Trage verstrekking pachtcontracten baart CDA zorgen

 
De CDA Statenfractie maakt zich zorgen over de trage verstrekking van pachtcontracten door de provincie. Doordat pachtcontracten te laat ver...  
Lees meer        
 
 
   
 

CDA verbaasd over late ontheffingverlening Visserijweek Workum

 
De CDA Statenfractie wil van de provincie weten hoe het kan dat, na maanden van voorbereiding door de organisatie de ontheffing voor de viss...  
Lees meer        
 
 
 
 
 
   
 

Politieke debatavond CDA Waadhoeke, Harlingen en AJF

 
AJF-, CDA-leden en andere belangstellenden zijn van harte welkom op de politieke debatavond van CDA Waadhoeke, CDA Harlingen en Agrarische J...  
Lees meer        
 
 
 

Agenda

 
 
  30 november 2018  
 

Politieke debatavond CDA Waadhoeke en CDA Harlingen

 
  12 december 2018  
 

Algemene Ledenvergadering CDA Fryslân

 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.