Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
29 november 2018
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie

 
 
Vier onderwerpen stonden gisteren op de agenda van Provinciale Staten: de legesverordening (zie verderop in deze nieuwsbrief), het personeelsplan van de provincie, het advies van een Doegroep hoe de provincie om zou moeten gaan met externe initiatieven en het voorstel ‘Anders Formeren’ van 50PLUS.
 
Dit laatste onderwerp kon op flink wat discussie rekenen. 50PLUS stelde voor dat na de verkiezingen van maart volgend jaar alle fracties samen beslissen wat voor Friesland de belangrijkste opgaven zijn in de vorm van een Statenprogramma. Daarna moet er een open sollicitatieprocedure komen voor mensen die gedeputeerde willen worden. Volgens de partij is het niet goed dat lijsttrekkers van partijen na de verkiezingen gedeputeerde worden omdat ze dan bestuurder zijn, terwijl ze door de kiezer als politicus zijn gekozen. Ook vindt 50PLUS dat partijen die in de oppositie terecht komen nauwelijks invloed hebben op het provinciale beleid.
 
Stem van de kiezer
Voor ons als CDA is de stem van de kiezer belangrijk. De kiezer kiest de nieuwe statenleden en bepaalt welke leden voor welke partij worden gekozen. Deze statenleden stemmen democratisch over voorstellen, moties en amendementen. Ook zijn wij niet voor een technocratisch bestuur. Als je op het CDA stemt, is duidelijk op wie je stemt en wie onze kandidaat-gedeputeerden zijn. Transparant. Wij willen geen bestuurders van buiten die als onbekenden een collegeprogramma uitvoeren.

Tenslotte rijst bij ons de vraag: voor welk probleem is dit een oplossing? In het voorstel van 50PLUS zien wij geen verbetering met het contact met de kiezer, wat wel de bedoeling is. Daarbij vonden wij als CDA het voorstel niet goed uitgewerkt. Verandering is prima, maar dan moeten we het wel zorgvuldig doen en niet gehaast vlak voor de verkiezingen zoals nu het geval is. Ondanks dat wij niet instemden met het voorstel van 50PLUS staan wij er voor open om na de verkiezingen met alle partijen het gesprek aan te gaan over hoe Fryslân kan worden bestuurd in de periode 2019-2023.
Het voorstel van 50PLUS werd door een overgrote meerderheid van de Staten verworpen. Eén onderdeel bleef overeind: een meerderheid steunde een voorstel van PvdA, SP en D66 om nog voor de verkiezingen te onderzoeken of een ‘provinciaal opgavenprogramma’ haalbaar is. Dat moet een verhaal van alle fracties zijn over de belangrijkste zaken die de provincie moet oppakken.
 
Provincie helpt grote initiatieven verder
De afgelopen maanden heeft een Doegroep bestaande uit inwoners van Fryslân met ervaring met het opzetten van grote projecten, samen met Statenleden een advies opgesteld hoe de provincie om zou moeten gaan met grote externe initiatieven. Zij willen onder meer graag één aanspreekpunt waar mensen met projecten terecht kunnen en ambtenaren die meedenken. Ook is budget nodig om een plan uit te kunnen werken en  een eerste toets op haalbaarheid en snelheid. Als CDA juichen wij initiatieven van onderop toe en het is mooi als de provincie dat goed (of beter) kan faciliteren. De Staten besloten gisteren dat hiervoor een soort van werkmethode of checklist gemaakt moet worden en dat er een ambtelijk team beschikbaar moet zijn om dergelijke initiatieven verder te helpen.
 
Vooruitblik
Komende dinsdag is de boekpresentatie van ons Statenlid Teus Dorrepaal. Hij overhandigt het eerste exemplaar van zijn debuutroman ‘Praat er maar niet over’ aan de Commissaris van de Koning meneer Brok. Volgende week gaan we op bezoek bij onze CDA collega’s van Opsterland en op 19 december is de laatste Statenvergadering van dit jaar. We spreken dan over het vervolg van de herijking van de culturele infrastructuur, snelvaren op het Burgumer Mar en het SNN 3.0.
 
Johan Tjalsma,
Fractievoorzitter CDA Fryslân
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

Leges Wet Natuurbescherming stijgen minder hard dankzij CDA

 
Gisteren bespraken de Staten de nieuwe legesverordening van de provincie. Het ging daarbij over de kosten die burgers betalen voor het aanvr...  
Lees meer        
 
 
   
 

Blijven de Friese musea ons betoveren?

 
Fryslan kent vier provinciale musea: het Landbouwmuseum, Fries Museum, Scheepvaartmuseum en het Natuurmuseum. Mooie musea waar we trots op m...  
Lees meer        
 
 
   
 

CDA: geen grootschalige zonnevelden in buitengebied

 
Voor het CDA is het uitgangspunt altijd geweest dat zonnepanelen horen op daken, bedrijventerreinen, parkeerterreinen, langs wegen en niet i...  
Lees meer        
 
 
   
 

CDA Fryslân bezorgd over toename ongelukken A7

 
De CDA Statenfractie maakt zich zorgen over het toenemend aantal ongelukken op de A7. Mede door deze ongelukken staan automobilisten en vrac...  
Lees meer        
 
 
   
 

Ministerie pakt ontheffing Visserijweek Workum sneller op

 
Door statenvragen van het CDA heeft het ministerie vorige week toegezegd om de ontheffing voor de Visserijwek in Workum volgend jaar met spo...  
Lees meer        
 
 

Ander nieuws:

 
    Steun voor aansprekend plan Museum Hylpen    -    Lees meer  
    Statenfractie wil plan voor waarborgen topsportschaatsen in Thialf    -    Lees meer  
    Trage verstrekking pachtcontracten baart CDA zorgen    -    Lees meer  
 
 

Partij - ‘Goed voor elkaar! 

 
 
'Niemand leeft alleen voor zichzelf. Dat idee geeft vorm aan het handelen van mensen zodat wij verantwoordelijkheid kunnen dragen voor onszelf en onze omgeving.’

Titel en twee regels uit ons (concept)verkiezingsprogramma van de Provinciale Staten. Twee regels met een boodschap èn opdracht. Dat geldt in de eerste plaats voor ons allen als samenleving en onze (CDA)-rol daarin en, meer specifiek, voor de Staten- en Wetterskipbestuurders.    

Deze tijd staat, politiek gezien, helemaal in het teken van de PS-en WS-verkiezingen in maart 2019. Naast het vaststellen van kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s wordt er door velen hard gewerkt aan een goede voorbereiding hierop. Ook als Commissie Opleiding & Ontwikkeling willen we een waardevolle bijdrage leveren.

Samen met de Campagnecommissie zijn we bezig een trainingsdag te organiseren voor alle kandidaten. Op deze dag (12 januari 2019) staan INHOUD (werkzaamheden en taken van bestuurders), CDA-VISIE, PRESENTEREN en CAMPAGNE op het programma. Want als aankomend Staten- en/of Wetterskipslid is het belangrijk om goed voorbereid aan het werk te gaan. Met deze trainingen kan er een prima start worden gemaakt!

Durkje Groen-Tamminga, consulent O&O CDA-Fryslân
 
 
 

Laatste partijnieuws

 
   
 

Inspirerend symposium door nieuw Noordelijk CDA vrouwennetwerk

 
Op 22 september is de tweede bijeenkomst van het Noordelijk CDA-vrouwennetwerk gehouden. Als sprekers waren aanwezig Esther de Lange, CDA-Eu...  
Lees meer        
 
 
   
 

Politieke debatavond CDA Waadhoeke en CDA Harlingen

 
AJF-, CDA-leden en andere belangstellenden zijn van harte welkom op de politieke debatavond van CDA Waadhoeke, CDA Harlingen en Agrarische J...  
Lees meer        
 
 

Ander nieuws:

 
    Concept verkiezingsprogramma's Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân    -    Lees meer  
 
 
 

Agenda

 
 
  30 november 2018  
 

Politieke debatavond CDA Waadhoeke en CDA Harlingen

 
  12 december 2018  
 

Algemene Ledenvergadering CDA Fryslân

 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.