Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
20 december 2018
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie

 
 
Gisteren vergaderden Provinciale Staten voor de laatste keer dit jaar. Op de agenda stonden de herijking van het cultuurbeleid, snelvaren op het Burgumer Mar en SNN 3.0.
 
We begonnen de vergadering met vragen van ons statenlid Fernande Teernstra over de sluiting van de ijshockeyhal in Heerenveen en of de provincie al in gesprek is met de gemeente, Thialf en andere partijen over de toekomst van de ijshockeyhal. Gedeputeerde Kielstra antwoordde dat de provincie inderdaad in gesprek is en dat er volgend jaar een voorstel komt met oplossingen voor de langere termijn.
 
Cultuur in Fryslân
Vorig jaar besloten de staten dat de provinciale subsidies voor culturele instellingen op een andere manier geregeld moeten worden. Niet meer standaard elk jaar subsidie voor bepaalde culturele organisaties, maar op basis van criteria als innovatie, ruimte voor nieuwe makers en bovenregionale belangen en getoetst door een onafhankelijke commissie. Fenny Reitsma was onze woordvoerder over dit onderwerp. De nieuwe culturele infrastructuur die vanaf 2021 gaat lopen, geeft heel duidelijk een andere richting aan. Het nieuwe model gaat niet meer uit van instellingen, maar van functies. Cross sectoraal en integraal. Weg met het ‘hokjes denken’, maar passend bij de veranderende rol van de overheid, die meer faciliterend is geworden.
 
Voorgesteld werd om een professionele Friese kunstinfrastructuur te benoemen bestaande uit de functies theater en popcultuur. Beeldende kunst en muziek in brede zin passen volgens het CDA prima binnen dit nieuwe beleid. Daarom stemden wij in met voorstellen van andere partijen die hier aandacht voor vroegen. Voor het CDA zijn onze koren, korpsen en amateurkunst belangrijk. Wij pleitten ervoor dat hiervoor in het nieuwe beleid plaats is en blijft.
 
Lobby voor cultuurgeld
Op Rijks- en Europees niveau is geld beschikbaar voor cultuur. Op dit moment komt hiervan echter te weinig in het noorden, en in het bijzonder Fryslân, terecht. Wij dienden een motie in waarin wij vroegen om de bestaande lobbystructuur voor het binnenhalen van landelijke en/of Europese cultuurgelden te intensiveren en uit te zoeken hoe cofinanciering zo efficiënt mogelijk geregeld kan worden. Deze motie werd met een grote meerderheid aangenomen.
 
Snelvaren op het Burgumer Mar
Als CDA stonden wij positief tegenover het voorstel om snelvaren op het Burgumer Meer tussen 15 juni en 15 september toe te staan tijdens een pilotperiode van twee jaar.
 
Eltsenien
Aan het eind van de vergadering kwam ons statenlid Teus Dorrepaal kwam met het voorstel om voor april 2019 in de hal van het provinciehuis een prominente plek in te richten waar de tekst van artikel 1 van de grondwet in het Fries en in het Nederlands zichtbaar is voor `eltsenien'. Dit voorstel werd breed gesteund. Meer hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief.
 
Een nieuw jaar
De komende twee weken is het kerstreces. In januari beginnen we weer vol nieuwe energie. In de vergadering van provinciale staten spreken we over het Rekenkamer-rapport “Werkt het?”, waarin werkgelegenheidsmetingen structuurversterkende maatregelen zijn beoordeeld, het Plan van Aanpak Openbaar vervoer zero-emissie en Holwerd aan Zee. Ook bezoeken we onze collega’s van het CDA Ooststellingwerf en gaan we gaan op voor de verkiezingen in maart. De CDA statenfractie wenst u alvast gezegende kerstdagen en een heel mooi 2019!
 

 
Johan Tjalsma,
Fractievoorzitter CDA Fryslân
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

Eltsenien

 
Mienskip op één, dat is het prachtige motto van onze provincie. De mienskip vormt een eenheid bestaande uit individuen. ...  
Lees meer        
 
 
   
 

CDA roept provincie op mogelijkheden te onderzoeken voor opening ijshockeyhal

 
De CDA Statenfractie roept de provincie op om met de gemeente Heerenveen te zoeken naar mogelijkheden om de ijshockeyhal in Heerenveen op ko...  
Lees meer        
 
 
   
 

Komst van de wolf maakt belang van evenwichtig natuurbeheer duidelijk

 
Met de komst van de wolf in Nederland, en ook in Fryslân, rijst de vraag of we die moeten toejuichen of juist niet. ...  
Lees meer        
 
 

Ander nieuws:

 
    Blijven de Friese musea ons betoveren?    -    Lees meer  
    CDA: geen grootschalige zonnevelden in buitengebied    -    Lees meer  
    CDA Fryslân bezorgd over toename ongelukken A7    -    Lees meer  
 
 
 

Laatste partijnieuws

 
   
 

Nieuwjaarsreceptie CDA Fryslân

 
Hierbij nodigt het bestuur van CDA Fryslân uit voor de nieuwjaarsreceptie. Onder het genot van een drankje kunnen wij elkaar alle goeds wens...  
Lees meer        
 
 
   
 

Friese CDA leden eensgezind achter kandidatenlijst provinciale verkiezingen

 
De kandidatenlijst voor de Provinciale Staten verkiezingen in 2019 is definitief vastgesteld. Eerder dit jaar in september kwam het provinci...  
Lees meer        
 
    Concept verkiezingsprogramma's Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân    -    Lees meer  
    Sander de Rouwe opnieuw lijstaanvoerder CDA Fryslân    -    Lees meer  
 
 
 

Agenda

 
 
  11 januari 2019  
 

Nieuwjaarsreceptie CDA Fryslân

 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.