Nederlands
Fries
teaser
overlay

Gedeputeerden

De Provincie Fryslân heeft op dit moment twee CDA-gedeputeerden:
 

Sietske Poepjes (1979), Makkum

Gedeputeerde sinds sept. 2011. Secretariaat Provinciehuis: secr.gs.poepjes@fryslan.frl, T. 058 - 2925496, E-mail.
Taken: o.a. Infrastructuur en Mobiliteit, Taal, Media, Kunst en Cultuur (incl. KH 2018 en Omrop Fryslân) en Water (excl. DNA, incl. Veenweide).

Lees hier meer over Sietske:

website CDA Fryslân
website provincie Fryslân
  Icoon-Twitter


Sander de Rouwe (1980), Bolsward

Tweede Kamerlid namens het CDA in de periode 2007-2015. Secretariaat Provinciehuis: secr.gs.rouwe@fryslan.frl, T. 058 - 2925496, E-mail. Taken: o.a. 1e loco, Financiën, Economische zaken (incl. windpark en NOM), Kennis en Onderwijs (incl. UCF), Kennis en Innovatienetwerk Fryslân, Bestuur (incl. toezicht op gemeenten).

Lees hier meer over Sander:

website CDA Fryslân
website provincie Fryslân
Icoon-Twitter