Nederlands
Fries
teaser
overlay

CDA Fryslân

Het bestuur van de provinciale afdeling CDA Fryslân bestaat uit:
 

Theo Joosten
 

Krommezijl 18, 8939 AV, Leeuwarden
E-mail 


Taken

Voorzitter


 

Caroline de Pee


Klaas de Jagerlaan 12, 8802 BV Franeker
T. 0517 - 392765, E-mail
 

Taken

Secretaris
 

Tjibbe van der Veen

E-mail
 

Taken

Penningmeester


 

Sjoerdtje Kok-Witteveen


De Wijk 18, 9231 BG Surhuisterveen
T. 0512 - 361698, E-mail
 

Taken

CDAV

Giancarlo Formica

E-mail


 

Taken

CDJA 


Secretariaat


Het steunpunt van de provinciale afdeling CDA Fryslân wordt beheerd door:

 
   

Thom Lageveen


Pieter Stuyvesantweg 168, 8933GK Leeuwarden
T 06-14831435 E-mail


Taken

• Uitvoerend secretariaat
• Correspondentie-adres provinciale afdeling
 


Opleiding en Ontwikkeling

Durkje Groen-Tamminga


Activiteiten

Ackelyn Stapensea, Balk
 

PR/Communicatie

Dirk Sierd de Vries, Leeuwarden