Nederlands
Fries
teaser
overlay

CDA Fryslân

Het bestuur van de provinciale afdeling CDA Fryslân bestaat uit:
 

Theo Joosten
 

Guozzemar 1, 8939 CH, Leeuwarden
E-mail 
 

Taken

Voorzitter

 

Caroline de Pee


Zuiderkade 23, 8801 MJ Franeker
T. 0517 - 392765, E-mail
 

Taken

Secretaris
 

Tjibbe van der Veen

E-mail
 

Taken

Penningmeester


 

Sjoerdtje Kok-Witteveen


De Wijk 18, 9231 BG Surhuisterveen
T. 0512 - 361698, E-mail
 

Taken

CDAV

Egbert Heins


Kleasterwei 14, 8633 KL Ysbrechtum
T. 06 - 11 070 483, E-mail
 

Taken

CDJA 


Secretariaat


Het steunpunt van de provinciale afdeling CDA Fryslân wordt beheerd door:

 
   

Sytse Brouwer


Felixwei 54, 9051 KD Stiens
T. 06 - 5349 5485, E-mail

 

Taken

• Uitvoerend secretariaat
• Correspondentie-adres provinciale afdeling

 


Vertegenwoordigers Friese afdelingen


Vera van der Zee Opsterland, bestuurslid namens Weststellingwerf, Ooststellingswerf.
Theo Joosten, bestuurslid namens Leeuwarden/Leeuwarderadeel.
Piet Appelhof, bestuurslid namens Waadhoeke i.o.
Dirk Visser, bestuurslid namens Friese Meren.
Douwe ten Napel, bestuurslid namens Harlingen.
Arjen Wesseling, bestuurslid namens Smallingerland.
Jacob Appelhof, bestuurslid namens Dongeradeel, Dantumadeel, Ferwerderadiel, Kollumerland.
Nico Tilstra, bestuurslid namens Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel.
Janienke Knol, bestuurslid namens Heerenveen.
Vacature: Súdwest-Fryslân.
Vacature: Eilanden.