Nederlands
Fries
teaser
teaser
teaser
teaser
overlay

Schriftelijke vragen

Een overzicht van de door de CDA Statenfractie gestelde schriftelijke vragen en de datum van de antwoorden. Een Statenlid heeft de mogelijkheid om in zijn controlerende taak, Gedeputeerde Staten één vraag of meerdere vragen te stellen. Op de website van de provincie kun je alle antwoorden op de schriftelijke vragen vinden. Schriftelijke vragen worden ook wel Statenvragen genoemd.
 

Vragen

Gesteld op

Beantwoord op

Visserijweek Workum 29 oktober 2018  
Laaggeletterdheid 5 september 2018  
Visserij IJsselmeer 20 augustus 2018  
HZPC 31 juli 2018  
Zonneparken 2 juli 2018  
Aanrijdingen met wild 28 juni 2018  
Handhaving Natuurwetgeving 14 mei 2018  
PAS 6 april 2018  
Lelystad Airport 8 januari 2018  
Elektrische laadpalen 19 december 2017  
Wijnjewoude Energieneutraal 12 december 2017 9 januari 2018
Veerboten eilanden 26 september 2017 20 oktober 2017
Uitbreiding Lelystad Airport 24 augustus 2017 12 september 2017
Rotondes Marsum en Garyp 24 juli 2017 27 september 2017
Bewegwijzering 8 juni 2017 28 juni 2017
Zelfrijdend vervoer 9 mei 2017 30 mei 2017
Monitoring proef peilverhoging Lauwersmeer 11 april 2017 23 mei 2017
CDA mist bredere context bij discussie over N354 3 april 2017  
Wat zijn de gevolgen van uitbreiding vliegverkeer Lelystad Airport voor Fryslân? 13 maart 2017 4 april 2017
Verbreding sluis Afsluitdijk is wél een nationaal project 10 maart 2017 4 april 2017
Tiltmeters voor Oppenhuizen 17 februari 2017 22 maart 2017
Europees Globaliseringsfonds 9 februari 2017 14 maart 2017
Fonteinen LF2018: 'the beauty and the beast' 8 februari 2017 3 maart 2017
Subsidievoorwaarden POP3 veel te ingewikkeld 16 januari 2017 7 februari 2017
Halveren ambiteis sponsorclub LWD2018 5 januari 2017 24 januari 2017
Mobiele bereikbaarheid in Fryslân 1 november 2016 22 november 2016
Duurzame verlichting (kattenogen) en ‘Internet of Things’ 1 november 2016 22 november 2016
CDA wil betere verdeling treintijden Leeuwarden-Zwolle 19 oktober 2016 9 november 2016
Einde aan gebruik kattenogen door slimme verlichting? 4 oktober 2016 26 oktober 2016
Pilot tydlike peilferheging Lauwersmar 29 september 2016 26 oktober 2016
Baan buiten bereik voor kwart van alle studenten: hoe zit het in Fryslân? 22 september 2016 12 oktober 2016
Meer paaltjes plat met nieuwe fietsplannen! 14 september 2016 4 oktober 2016
Zijn de 130 km/u-wegen in Fryslân echt zo veilig als dat u denkt? 22 juli 2016 30 augustus 2016
Aandacht voor aquaduct bij Skarster Rien 28 juni 2016 5 september 2016
De Vries Engwierum 16 juni 2016 13 september 2016
Collectievenberaad 16 juni 2016  
Fryslân klaar voor energieneutrale infrastructuur? 7 juni 2016 22 juni 2016
Vervolgvragen verkeersongevallen ouderen 24 mei 2016  
Stijging verkeersongevallen ouderen 28 april 2016 17 mei 2016
Op safari in het Drents-Friese Wold? 19 april 2016 17 mei 2016
Visserijhaven Harlingen 12 april 2016 26 mei 2016
Schade door dassen 1 maart 2016 4 april 2016
Daling instroom HBO voorbode voor kwaliteitsverlies basisonderwijs? 7 maart 2016 15 maart 2016
Vraagtekens over verzilting Friese waddenkust 15 februari 2016 15 maart 2016
Verder oplopend tekort bij spoorprojecten 15 februari 2016 9 maart 2016
Vraagtekens bij nieuwe Friese handelspost in China 30 januari 2016 24 februari 2016
Welke koers wordt gevaren in het kustgebied? 11 januari 2016 4 februari 2016
Positieve spin-off vismigratierivier 24 november 2015 13 januari 2016
Tijd dringt voor mestverwerking melkveehouderij 5 november 2015  
Vertraging extra spoorlijn Leeuwarden-Groningen 26 oktober 2015 19 november 2015
Plundering van nesten door roofdieren 14 oktober 2015 24 november 2015
Olifanten in Fryslân gesignaleerd? 2 oktober 2015 3 november 2015
Financiële problemen ProRail 21 september 2015 19 oktober 2015
Foerageergebieden ganzen 9 september 2015 30 september 2015
Dairy Campus 3 september 2015 25 september 2015
Huisvesting vluchtelingen 13 augustus 2015 15 september 2015
Verkeersveiligheid werknemers bij wegwerkzaamheden 21 juli 2015 3 september 2015
Ruimte programmatische aanpak stikstof (PAS) 10 juli 2015 3 september 2015
Technische problemen sluizen Noordelijke Elfstedenvaarroute 9 juli 2015 26 augustus 2015
SDE-subsidie 26 juni 2015 25 augustus 2015
Stageplaatsen Provincie Fryslân 25 juni 2015 2 september 20015
Bioraffinaazje 12 juni 2015 2 juli 2015
Verjagen kol- en brandganzen 27 februari 2015 17 maart 2015
Brêge Skûlenboarch 23 februari 2015 10 maart 2015
Experiment Gaasterland 10 februari 2015 10 maart 2015
Vertraagde veerdienst Ameland 23 januari 2015 13 februari 2015
Verkeersslachtoffers 2014 5 januari 2015 23 januari 2015
Tunnel onder N381 bij Appelscha 3 november 2014  
Versneld geld vrijmaken voor bouw 30 oktober 2014  
Meldkeamer Frysk 2 oktober 2014 30 oktober 2014
Regiefunctie Lauwersmeer 22 augustus 2014 24 september 2014
Vrijwillige buschauffeurs 12 augustus 2014 3 september 2014
NAK Pootgoed 15 april 2014 13 mei 2014
GrienTech 31 maart 2014 25 april 2014
Regionale Omroepen 24 maart 2014 17 april 2014
Spitsbus Leeuwarden-Dokkum 19 februari 2014 13 maart 2014
Bereikbaarheid sportaccomodaties 27 november 2013 14 januari 2014
Overstap glasvezelaanbieder 4 november 2013 29 november 2013
Mediafonds 24 september 2013 11 oktober 2013
Fryslânseal 10 september 2013 29 november 2013
REC 5 september 2013 4 oktober 2013
REC 13 mei 2013 7 juni 2013
Wet HOF 26 april 2013 4 juni 2013
Liquified Natural Gas (LNG) 26 april 2013 4 juni 2013
Cruiseport Harlingen 11 april 2013 4 juni 2013
Fryslânnorm 11 april 2013 13 mei 2013
Fries Museum en depot 21 maart 2013 12 april 2013
Friese taal en MKB 21 maart 2013 8 mei 2013
Stopzetten van leningen aan boeren door Deutsche Bank 12 maart 2013 5 april 2013
Terugdringen aantal zomerganzen 17 januari 2013 6 februari 2013
Betrekken KvK bij Friese aanbestedingen 6 december 2012 16 januari 2013
Gevolgen uitbreiding proefverkweldering Noorderleech 29 november 2012 16 januari 2013
Stoomtrein Sneek-Stavoren 14 november 2012 28 november 2012
Faillissement Gameship 31 oktober 2012 21 november 2012
Natuurdoelen in gevaar door ganzen 17 oktober 2012 23 november 2012
Wateroverlast Noordwest Fryslân 6 september 2012 21 november 2012
Bescherming Friese woningbouwcorporaties 5 juni 2012 20 juni 2012
Schade overzomerende grauwe ganzen 25 april 2012 29 mei 2012
Fries Museum 28 maart 2012 25 april 2012
Erfpachtproblematiek Waddeneilanden 9 december 2011 11 januari 2012
Afschieten ganzen 8 december 2011 18 januari 2012
Financiële problemen na fusie Súdwest Fryslân 10 november 2011 7 december 2011
Concessieverlening busvervoer 16 juni 2011 4 juli 2011
Werkgelegenheid PTC+ 29 april 2011 20 mei 2011
Salaris topman NUON 21 april 2011 17 mei 2011
Experiment EHS Gaasterland 11 januari 2011 1 maart 2011
Betrekken gemeenteraadsfracties bij discussie over bestuurskracht 18 november 2010 7 december 2010
Beëindiging gebiedsontwikkelingsplan 'De Nije Maaie' 11 november 2010 14 december 2010
Mogelijk vertrek Vitens 26 oktober 2010 7 december 2010
OV-chipkaart (2) 8 oktober 2010 4 november 2010
Beloning straatracers 9 juni 2010 13 juli 2010
Cijfers toerisme in Fryslân 7 juni 2010 7 juli 2010
OV-chipkaart (1) 29 maart 2010 5 mei 2010
Uitspraken opheffing provincie Fryslân 25 maart 2010 27 april 2010
Aanleg glasvezelnetwerk 15 maart 2010 12 mei 2010
Treinverbinding Leeuwarden-Randstad 28 januari 2010 3 februari 2010
Toestemming extra zoutwinning Frisia 7 januari 2010 9 februari 2010
Eierzoekverbod Fryske Gea 28 december 2009 12 maart 2010
Natura 2000 1 december 2009 9 december 2009
Van Linschoten Verklaring 30 november 2009 9 december 2009
Draagvlak Natura 2000 29 september 2009 15 oktober 2009
Ynrjochting Hisse- en Pikemar 31 augustus 2009 1 oktober 2009
Wyldemerk 14 juli 2009 9 september 2009
Subsidie commerciële feesten (2) 14 juli 2009 16 september 2009
Subsidie commerciële feesten (1) 6 mei 2009 15 juni 2009
Terugbetaling subsidie kerk Kubaard (2) 7 april 2009  2 juni 2009
Centrale As 6 april 2009  10 juni 2009
Windenergie 2 maart 2009 23 april 2009
Energietransportnet 23 februari 2009 16 april 2009
Budget Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer 5 februari 2009 10 maart 2009
Terugbetaling subdisie kerk Kubaard (1) 30 januari 2009 6 maart 2009
Openbaar Vervoer 27 januari 2009 12 maart 2009
Jeugdzorg 5 november 2008 4 december 2008
Opvang zwerfjongeren 15 oktober 2008 6 november 2008
Eventuele loslaten van de Balkenende-norm 6 oktober 2008 30 oktober 2008
Ophoging budget Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer 2 oktober 2008 6 november 2008
Miljardenleningen energiebedrijven 24 september 2008 30 oktober 2008
Olympische Spelen in Fryslân 8 september 2008 9 oktober 2008
Hek rond natuurgebied 'De Deelen' 22 februari 2008 20 maart 2008
Kerkgebouwen in Fryslân 14 januari 2008 13 februari 2008
Ganzengedoogbeleid 20 december 2007 24 januari 2008
Gebrûk Frysk by ANBO 19 december 2007 7 februari 2008
Regeling voor dakbedekking 14 december 2007 14 februari 2008
Reststoffenenergiecentrale 7 december 2007 31 januari 2008
Brug bij Blauferlaat 5 november 2007 6 december 2007
Budget Fryslân Marketing 1 oktober 2007 8 november 2007
Húsfestingsproblematyk studinten 19 september 2007 25 oktober 2007
Dakenregeling 17 september 2007  
Mogelijke onveiligheid Frysker 12 september 2007 8 november 2007
Uitspraak Polderhoofdkanaal 11 september 2007 4 oktober 2007
Netcapaciteit 11 september 2007  
Klachten openbaar vervoer 11 juli 2007 11 september 2007
Trainingskamp activisten Appelscha 10 juli 2007 14 augustus 2007
IPR 9 juli 2007 23 augustus 2007
Ganzengedoogbeleid 15 juni 2007 23 augustus 2007
Rampenbestrijding 24 april 2007 21 mei 2007
Zeewering Terschelling 4 april 2007 31 mei 2007
Sichuan 15 februari 2007 29 maart 2007
Klachtenmeldpunt Openbaar Vervoer 31 januari 2007 22 maart 2007
Underwiisûndersyk 29 januari 2007 15 maart 2007
van Harinxmakanaal 17 januari 2007 8 februari 2007
Friezentsjerke 6 december 2006 15 februari 2007
Gehandicaptensport 14 november 2006 30 november 2006
SIF-evaluatie 8 november 2006 30 november 2006
Kenniscentrum Landbouw 10 oktober 2006 23 november 2006
Vermalen vis bij gemalen 10 oktober 2006 23 november 2006
Fries Museum (met VVD) 28 september 2006 4 oktober 2006
Fries Museum 11 juli 2006 20 juli 2006
Skriezepearkes 28 juni 2006 20 juli 2006
Ganzengedoogbeleid 28 juni 2006 20 juli 2006
Kanon Frysk 19 juni 2006 6 juli 2006
Concessie Openbaar Vervoer 12 mei 2006 20 juli 2006
Cartesius Instituut 19 januari 2006 2 maart 2006