Nederlands
Fries
teaser
overlay

Wetterskip

De volgende bestuursleden zijn namens CDA Fryslân actief bij Wetterskip Fryslân:

 

Bé de Winter, Sintjohannesga

Dagelijks bestuurslid

De Grie 18, 8464 PB, Sintjohannesga, T. 0513 - 551106, E-mail.
 

Portefeuille:

Financiën, primaire waterkeringen, muskusrattenbestrijding, Friese Waddeneilanden en bodemdaling als gevolg van zoutwinning.

 

 

Paula van den Burg, Sloten

Algemeen bestuurslid, fractievoorzitter, contactpersoon 
CDA Statenfractie


It Far 31, 8556 AP Sloten, T. 0514 - 531173, E-mail

Opleiding: Nederlands Recht aan de RUL. Ervaring: raadslid-fractievoorzitter, wethouder en lid van diverse Waterschappen. Sinds 2009 fractievoorzitter van het CDA in het Wetterskip Fryslân. "Water is genieten zowel in vloeibare als in vaste vorm"
 

 

Rinus van Stee, Boijl

Algemeen bestuurslid, contactpersoon CDA Bestuurdersvereniging Fryslan

Boijlerweg 128, 8392 NL Boijl, T. 0561-421353, E-mail

Deze akkerbouwer is opgegroeid in de Noordoostpolder en boert vanaf 1980 te Boijl. Rinus is bestuurslid geweest van Waterschap Sevenwolden en was bestuurder bij verschillende organisaties, o.a. in de benoemingscommissie van CDA Weststellingwerf.
 

 

Marten Speerstra

Algemeen bestuurslid, contactpersoon Waterschappen en Unie van Waterschappen

Schorpioen 30, 8531 NT Lemmer, T. 06 471 371 60, E-mail   
 

Opleiding: Hogere Landbouwschool en Doctoraalstudie Biologie
Beroep: was docent Biologie en DB-lid voormalige Wetterskip Boarn en Klif. Nevenfuncties: vrijwilligerswerk St. Ir. D.F. Woudagemaal, voorzitter IJsvereniging Lemmer en secretaris St. Iepenwacht Fryslân.