Nederlands
Fries
teaser
overlay

Onze mensen

Mei-inoar (samen). Dat vindt het CDA belangrijk. We zijn een brede volkspartij voor gewone mensen. Voor de mienskip, werk en de toekomst van Fryslân. 
 

Dagelijkse bestuur van Fryslân

Met de gedeputeerden Sietske Poepjes en Sander de Rouwe is het CDA in het dagelijke bestuur van de provincie vertegenwoordigd. In het Wetterskip is het CDA met drie personen vertegenwoordigd.


De provinciale fracties

De CDA-Statenfractie bestaat uit negen personen. Het CDA is daarnaast in bijna alle Friese gemeenten vertegenwoordigd.


Het CDA als politieke vereniging

Daarnaast heeft CDA Fryslân een eigen jongerenorganisatie, het CDJA, en een eigen vrouwenorganisatie, het CDAV. Kijk hier onder voor de contactgegevens.
 

Bestuursleden van CDA Fryslân
Secretariaat CDA Fryslân
Gedeputeerden
Statenleden van de CDA Statenfractie Fryslân

Medewerkers van de CDA Statenfractie Fryslân
Bestuursleden van CDA Wetterskip Fryslân
Bestuursleden van CDAV Fryslân
Het bestuur van CDJA Fryslân
Oud-Statenleden en -Gedeputeerden