Nederlands
Fries
teaser
overlay

Secretariaat

Secretariaat

Het steunpunt van de provinciale afdeling CDA Fryslân wordt beheerd door:
 

Thom Lageveen


Pieter Stuyvesantweg 168, 8933GK Leeuwarden, T 06-14831435, E-mail

Taken

• Uitvoerend secretariaat
• Correspondentie-adres provinciale afdeling
 

 

Opleidingsconsulent 
 

Durkje Groen-Tamminga


Tarweland 72, 9205 EL Drachten, T. (0512) 530321, M. (06), 2020 3285, E-mail
 

Taken

• Opleidings- en scholingsconsulente