Nederlands
Fries
teaser
overlay

Secretariaat

Secretariaat

Het steunpunt van de provinciale afdeling CDA Fryslân wordt beheerd door:
 

Sytse Brouwer


Kinkhoarn 11, 9051 MH Stiens, T. (06) 5349 5485, E-mail

 

Taken

• Uitvoerend secretariaat
• Correspondentie-adres provinciale afdeling
 

 

Verenigingsconsulent 
 

José Vroonland


Severander 54, 8802 DJ Franeker, T. (06) 1145 1713, E-mail
 

Taken

• Afdelingsbestuurders begeleiden en stimuleren bij het opzetten van ledenwerfacties, ledenzorgbeleid en afdelingsactiviteiten.
• Human-resourcebeleid op afdelingsniveau stimuleren.
• Vraagbaak voor partijorganisatorische zaken (i.s.m. steunpunt)
• Scholingsactiviteiten stimuleren.
 

Opleidingsconsulent 
 

Durkje Groen-Tamminga


Tarweland 72, 9205 EL Drachten, T. (0512) 530321, M. (06), 2020 3285, E-mail
 

Taken

• Opleidings- en scholingsconsulente