Nederlands
Fries
teaser
overlay

Verenigingszaken


Karin van der Velde-Ronda


T. 06 - 288 34 703, E-mail
 

Taken Afdelingsconsulent

• Afdelingsbestuurders begeleiden en stimuleren bij het opzetten van ledenwerfacties, ledenzorgbeleid en afdelingsactiviteiten.
• Human-resourcebeleid op afdelingsniveau stimuleren.
• Vraagbaak voor partijorganisatorische zaken (i.s.m. steunpunt)
• Scholingsactiviteiten stimuleren.