Nederlands
Fries
teaser
overlay

Medewerkers

De Statenfractie wordt ondersteund door de volgende personen:

Sylvia Bosma (1971), Buitenpost


Communicatieadviseur & beleidsmedewerker
Portefeuilles: Economie, toerisme & recreatie, Cultuur, taal & onderwijs.

Telefoonnummer: 058 - 292 5033
E-mail
 
 


 

Aizo Lijcklama à Nijeholt (1984), Leeuwarden


Beleidsmedewerker
Portefeuilles: Duurzaamheid, Energietransitie, Milieu en Water, Landbouw, Natuur en Landschap, Ruimte en Wonen.

Telefoonnummer: 058 - 292 5689
E-mail