Nederlands
Fries
teaser
overlay

Familie en gezin

2. Familie en gezin


Voor heel veel mensen is hun gezin en familie het belangrijkste in het leven. Dat is niet ouderwets. Ieder mens heeft een ander nodig, een veilig thuis, een plaats van geborgenheid en betrokkenheid. Die zorg en aandacht vinden veel mensen in hun directe omgeving van gezin en familie; in elke vorm van relatie waarin mensen onvoorwaardelijk en duurzaam voor elkaar zorgen.

De familie is het beginpunt van ieder leven, de oorsprong van de liefde voor je naaste. De familie is ook de plaats waar kinderen beschermd opgroeien en respect en waarden krijgen overgedragen. In de relatie tussen kinderen, ouders en grootouders krijgt de verbondenheid tussen generaties vorm en inhoud.

Het CDA staat voor een politiek, die het familieleven opnieuw waardeert als het fundament van onze samenleving. Wij verzetten ons tegen het doorgeschoten individualisme, dat de eigen vrijheid verabsoluteert zonder oog te hebben voor de eenzaamheid en het isolement die daar het gevolg van zijn. Daarom verdient iedere duurzame relatie waarin mensen voor elkaar zorgen, ieder gezin waar kinderen veilig kunnen opgroeien onze ondersteuning en ruimte om het gezinsleven te combineren met werk en andere activiteiten.